Directeur documentatiecentrum

Directeur documentatiecentrum

Solliciteren voor: 2020-03-29

Werkgever

Het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (docAtlas) is een pedagogisch en intercultureel leercentrum voor het onderwijs in de provincie Antwerpen.

Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas heeft als missie om actoren actief in onderwijs, de arbeidsmarkt en voorschoolse context te ondersteunen in de omgang met diversiteit en het bevorderen van de participatie van ieder in de diverse en dynamische samenleving van vandaag. DocAtlas doet dit door als gids te fungeren. Het doet dit via leeractiviteiten, adviesverlening en een kwalitatief en relevant materiaalaanbod. Met deze tools wordt de deskundigheid van voornoemde actoren bevorderd, zowel intern met provinciale partners als extern met professionelen en netwerken in het veld.

Bij docAtlas kunnen klanten tijdens de openingsuren o.m. het aanbod aan boeken, leermiddelen en spelmateriaal verkennen en uitlenen. Ze krijgen daarbij hulp en advies van de documentalisten. DocAtlas organiseert ook verschillende leeractiviteiten voor leerkrachten om hun deskundigheid te bevorderen.

Meer informatie over het APB Documentatiecentrum Atlas (docAtlas) vind je op www.provincieantwerpen.be.

Functie

Je hebt de eindverantwoordelijkheid over alle aspecten van de beleidsvoering en het beheer:

 • je zet het meerjarenplan om in jaarlijkse actieplannen en acties;
 • je ontwikkelt, coördineert en verbetert werkprocessen en procedures in functie van een kwaliteitsvolle, effectieve en efficiënte werking en dienstverlening, in lijn met de doelstellingen van docAtlas;
 • je zorgt voor de budgetopmaak en budgetopvolging;
 • je bouwt een intern en extern communicatiebeleid uit om de verbinding te leggen met de doelgroepen van docAtlas, maar ook met andere actoren binnen het flankerend onderwijsbeleid bouw je actief een netwerk;
 • je voert het globaal HRM-beleid uit, afgestemd op de noden van je team. Je neemt daarbij een coachende rol op, waarbij je inzet op de talenten van je medewerkers;
 • je zorgt voor de realisatie van verschillende projecten, zoals een vernieuwd bibliotheeksysteem en vernieuwde catalogus.

Je kan hiervoor rekenen op de ondersteuning en expertise van een team van een tiental medewerkers.

Als directeur rapporteer je aan het directiecomité en de raad van bestuur van APB docAtlas.

Profiel

Als directeur beschik je over de volgende specifieke gedragscompetenties:

 • Visie: je brengt een eigen beleid naar voren dat de entiteit/organisatie op lange termijn beïnvloedt, anticipeert op maatschappelijke evoluties en toekomst en bereidt de eigen organisatie/entiteit hierop voor.
 • Besluitvaardigheid: je neemt beslissingen waarin het risico niet eenduidig in te schatten is en die impact hebben op lange termijn.
 • Organisatiesensitiviteit: je getuigt van realiteitszin bij het ondernemen van acties die verscheidene entiteiten aanbelangen en bent in staat om relevante ontwikkelingen kritisch en zelfstandig te detecteren, te signaleren en hierover onderbouwd te adviseren binnen de bredere beleidscontext.
 • Ontwikkelen van anderen: je coacht met het oog op het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden en fungeert als coach/mentor.
 • Richting geven: je geeft richting zowel via processen en structuren, maar ook door het uitdragen van een duidelijk en inspirerend beleid; daarnaast betrek en begeleid je je medewerkers bij veranderingen.
 • Overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud en aanpak, en hanteert hierbij aangepaste beïnvloedingsstrategieën.
 • Klantgerichtheid: je anticipeert op mogelijke toekomstige noden van klanten en hebt voeling met de doelgroep van docAtlas.
 • Resultaatsgerichtheid: je formuleert operationele en strategische doelstellingen voor je dienst, en zet dit om in concrete en gerichte acties waarbij je steeds streeft naar kwaliteit.
 • Netwerken: je ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities binnen en buiten het provinciebestuur en zet die in voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • Kennis van de beleidsthema’s waarvoor je mee verantwoordelijk wordt in de uitvoering (onderwijs, arbeidsmarkt, leermethodieken- en materialen, diversiteit …) en je hebt zicht op de stakeholders die daarbij betrokken zijn.
 • Basiskennis financieel beheer: balans en resultatenrekening.
 • Kennis onderwijs.
 • Kennis bibliotheekwezen.
 • Kennis van overheden, of bereid om je hierin in te werken.

Bijkomende aandachtspunten:

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B om regelmatige verplaatsingen tussen de verschillende vestigingen te kunnen doen.

Aanbod

 • Vergoeding op A4 niveau.
 • Je start in salarisschaal A4a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3740,96 en € 5469,19.
 • Voltijdse functie.
 • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Tewerkstelling in het Provinciehuis te Antwerpen.
 • Bekijk hun extralegale voordelen en simuleer je salaris met hun loonsimulator.

Voorwaarden

 • Je hebt minstens 4 jaar relevante leidinggevende beroepservaring (toon dit duidelijk aan in cv), bij voorkeur in een gerelateerde werkomgeving ( bij voorkeur binnen het bibliotheekwerk en/of onderwijs).
 • Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten.

In deze functie is echter een master-denkniveau gewenst. Kandidaten die voldoen aan de ervaringsvereisten maar niet in het bezit zijn van minimum een geldig masterdiploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef. Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef af te leggen op masterniveau. Om te slagen moet een kandidaat een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen.

Dit gedeelte zal doorgaan op 2 april 2020 in het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

De kandidaten die in het bezit zijn van minimum een geldig masterdiploma of geslaagd zijn voor de capaciteitsproef én die voldoen aan de ervaringsvereisten worden toegelaten tot het eerste onderdeel van het selectieprogramma namelijk de cv-screening. De capaciteitsproef is dus uitsluitend.

Aan deze voorwaarde moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 29 maart 2020 via deze pagina (cv en motivatiebrief uploaden in één document).

De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een screening van jouw motivatiebrief en cv. Schrijf daarom een krachtige motivatiebrief die hen ervan overtuigt dat deze job jou op het lijf geschreven is. De HR-medewerker screent de binnengekomen cv’s, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:

 • aantoonbare ervaring op vlak van flankerend onderwijs- of arbeidsmarktbeleid,
 • ervaring in het bibliotheekwerk of bijkomende studies bibliotheekwezen,
 • aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie,
 • motivatiebrief.

Ze laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

De volledige sollicitatieprocedure kun je hier raadplegen.

Meer informatie?

Je kunt de vacature hier in detail bekijken, op de website van de werkgever.

Voor vragen kun je terecht bij Annelise Van der Perre, consulent werving en selectie, via tel. 03 240 69 91.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be