Directeur AMVB

Directeur AMVB

Solliciteren voor: 2019-02-06

Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) schrijft een vacature uit voor de functie van directeur. Het gaat om een voltijdse betrekking met aanvang vanaf 15 februari 2019.

Omschrijving van de functie

Algemene leiding van het AMVB

Verantwoordelijkheden en taken

Algemeen beheer

 • integraal en samenbindend leidinggeven = leidinggeven aan medewerkers in overleg en medezeggenschap, met een open communicatie en in een positief werkklimaat
 • gestructureerd overleg met de medewerkers
 • voorbereiding van (de bepaling van) de beleidsstrategie door de RvB en vertaling ervan naar beleidsdoelstellingen
 • planning van de werking (actieplan, beleidsplan)
 • rapportering van de werking (jaarverslag, verslaggeving naar de bestuursorganen)
 • verantwoordelijk voor een hoge wetenschappelijke en professionele standaard van de werking
 • eindverantwoordelijkheid voor het inhoudelijk en zakelijk resultaat van de organisatie
 • verantwoordelijk voor (het aansturen van) de interne en externe communicatie
 • organisatie van de werking van de bestuursorganen (Raad van Bestuur en Algemene Vergadering), als centrale verbindingspersoon tussen de Raad van Bestuur, het personeel en het Wetenschappelijk Comité


Zakelijk beheer

 • verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel beleid (begroting, financieel jaarverslag, financiële commissie)
 • verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeelsbeleid inclusief plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
 • ondersteunen en uitvoeren van de personeelsbeslissingen genomen door de RvB, betreffende aanwerving en ontslag, opstellen en toepassen organogram, arbeidsreglement en dergelijke meer
 • organisatie van de fondsenwerving


Netwerking

 • vertegenwoordiging van de organisatie in zijn lokaal, landelijk en internationaal netwerk
 • contacten met de erfgoedgemeenschap, inclusief het afsluiten en opvolgen van samenwerkingsovereenkomsten

Competentieprofiel

Kennis

 • masterdiploma in de humane wetenschappen en/of archivistiek / erfgoedbeheer, of gelijkwaardige ervaring in het erfgoedveld
 • inzicht in de geschiedenis, de instellingen, de politieke organisatie en het middenveld van Brussel en de rand is onontbeerlijk
 • kennis inzake de diverse digitale aspecten van erfgoedwerking
 • uitstekende kennis van Nederlands, evenals een goede kennis van Engels en Frans; kennis van andere talen is een bonus.

Ervaring

 • ervaring met het aansturen van een organisatie of een team van medewerkers
 • ervaring met zakelijk beheer
 • ervaring met (meerdere aspecten van) de erfgoedwerking (verzamelen, behouden, onderzoeken, presenteren, participeren)

Vaardigheden

Technisch (cognitief en praktijk)

 • organisatorische aanleg en managementkwaliteiten
 • communicatief sterk

Sociaal

 • kan werken in teamverband als primus inter pares
 • vlot opererend binnen de Brusselse erfgoedgemeenschappen

Attitude

 • wetenschappelijke en professionele ingesteldheid

Aanbod

 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur
 • Verloning volgens de barema’s van de erfgoedsector
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk
 • Onze organisatie is gevestigd op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord.
 • Fietsvergoeding
 • Glijdende werktijden
 • Een klein maar enthousiast team van 8 personeelsleden die open staan om samen te leren

Selectieprocedure

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met woensdagochtend 6 februari 2019 voor 09.00 uur op erwin.eysackers@amvb.be. De geselecteerde kandidaten worden voor een gesprek met een jury uitgenodigd in de tweede helft van februari.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be