Diensthoofd Nederlandstalige Bibliotheek

Diensthoofd Nederlandstalige Bibliotheek

Solliciteren voor: 2022-05-29

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Functie

Het diensthoofd van de Nederlandstalige bibliotheek staat in voor de algemene leiding en de goede werking van de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek van Schaarbeek, Bib Sophia, en de uitvoering van de missie en de doelstellingen van de Nederlandstalige bibliotheek zoals vastgelegd binnen het cultuurbeleidsplan Schaarbeek.

Verantwoordelijkheden en taken:

 • De dagelijkse leiding van de bibliotheek op zich nemen ;
 • Verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid van de bibliotheek ;
 • Uitwerken van projecten die de lokale verankering van de bibliotheek versterken , en dit zowel op eigen initiatief als in samenwerking met de partners van het lokaal cultuurbeleid;
 • Plannen, adviseren en organiseren van de werkzaamheden van de plaatselijke openbare bibliotheek in samenspraak met het lokaal bestuur;
 • Bemiddelen van informatie naar het publiek. Dit omvat de verantwoordelijkheid voor de verwerving, de ontsluiting en de terbeschikkingstelling van de collectiematerialen en de nieuwe media, evenals het beheer van de openbare bibliotheek als een bedrijf ;
 • Verzorgen van de interne en externe communicatie over het beleid van de bibliotheek en informatieverstrekking aan gebruikers en medewerkers.

Profiel

 • Master of gelijkgesteld diploma, bij voorkeur achtergrond in culturele materies
 • Ervaring in een gelijkaardige leidinggevende functie, bij voorkeur in de culturele sector

Kennis en vaardigheden

Technische competenties:

 • Kennis van courante administratiesoftware;
 • Kennis van of bereidheid om dienstspecifieke software (Wise) te leren;
 • Kennis van gemeentewetgeving;
 • Kennis van boekhoudkundige processen.

Gedragscompetenties:

 • Werk van medewerkers organiseren
 • Team leiden
 • Resultaatgericht werken
 • Begeleiden en coachen
 • Samenwerken
 • Integer handelen
 • Communiceren
 • Emoties beheren

Aanbod

Voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema A - Bestuurssecretaris
Plaats van tewerkstelling: Nederlandstalige Bibliotheek Schaarbeek | BIB SOPHIA - Lambermontlaan 224 - 1030 Schaarbeek

Voordelen

 • Valorisatie van jaren beroepservaring
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
 • Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen
 • Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)
 • Maaltijdcheques (8 EUR)
 • Eindejaarspremie
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

Hoe solliciteren?

De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden aan Mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, Coördinatrice Werving en Selectie, Dienst Competentiebeheer – Directie Human Resources: jobs@1030.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek. Deadline voor de sollicitaties: 29 mei 2022. Gelieve volgende referentie te vermelden: VC- Bib Sophia- Diensthoofd -RIL

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, ...) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke aanwervingsproef en een onderhoud.

Meer weten?

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Nadine Christiaens, Adjunct - Directeur, (nchristiaens@1030.be).

Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.1030.be/nl/vacatures. De oorspronkelijke vacature kun je er ook vinden.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be