Deskundige Brusselse bibliotheken en sociaal-culturele praktijken

Deskundige Brusselse bibliotheken en sociaal-culturele praktijken

Solliciteren voor: 2021-09-29

Je bent het aanspreekpunt communicatie voor zowel de ondersteuning van de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken en als van het sociaal-cultureel werk in Brussel. Je werkt een communicatiestrategie en -plan uit en je voert deze uit. Voor wat betreft het netwerk van de Nederlandstalige bibliotheken heeft Muntpunt een uitgebreide opdracht in de uitvoering van de netwerkcommunicatie naar het brede publiek. Je concrete taken zullen hier minder operationeel zijn. Het is evenwel belangrijk om jaarlijks de grote lijnen (o.a. binnen de schoot van de werkgroep communicatie) te bepalen, goede afspraken te maken, te zorgen voor een opvolging van de grote lijnen indien nodig bijkomende acties (bv. communicatie naar scholen) te nemen.  Je zet in op de zichtbaarheid van sociaal-cultureel werk en praktijken,  burgerinitiatieven en het verenigingsleven in Brussel. Je organiseert mee de trefdag sociaal-cultureel werk en werkt concrete communicatie initiatieven en acties uit. 

Daarnaast ga je op zoek naar verbanden en synergieën tussen het sociaal-cultureel werk in de brede zin van het woord (verenigingen, burger initiatieven, gemeenschapscentra, …) en de werking van de bibliotheken. Bibliotheken zijn er voor haar buurtbewoners en alle Brusselaars. Meer en meer krijgen individuen, collectieven en verenigingen de kans om zich de bibliotheek toe te eigenen. Dit kan gaan over de samenstelling van de collectie, het opzetten van initiatieven, kennis delen of nieuwe kennis ontwikkelen en het experimenteren. Sociaal-culturele verenigingen en burger initiatieven vinden in hun bibliotheek een bondgenoot om hun projecten rond actuele thema’s op te zetten. Je brengt de principes van ‘Community librarian’ in de praktijk en ondersteunt de bibliotheken daarin.

Je komt in contact met bibliotheekmedewerkers, medewerkers van sociaal-culturele verenigingen en gemeenschapscentra, vrijwilligers en andere stakeholders op het terrein van het lokaal cultuurbeleid. Je bent een geboren netwerker en hebt voeling met de Brusselse realiteit. Samenwerking zit in je DNA en je bent diplomatisch ingesteld.

Functie

Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:

 • Je ondersteunt (via communicatie) experimenten en trajecten die synergieën tussen sociaal-culturele praktijken en de werking van bibliotheken bevorderen. Je ondersteunt bibliotheken in de concretisering van het concept van ‘Community librarian.’ Je werkt ook samen met gemeenschapscentra.
 • Je zet in op de zichtbaarheid van initiatieven van de lokale Nederlandstalige bibliotheken en sociaal-culturele verenigingen en praktijken.

Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:

 • Je ontwikkelt en verspreidt expertise over communicatie en het verhogen van de zichtbaarheid van de Nederlandstalige bibliotheken en het sociaal-cultureel werk en praktijken.
 • Je neemt deel aan vergaderingen, staat in voor het verslag en zorgt voor terugkoppeling.

Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:

 • Je zet (in samenwerking met de inhoudelijke collega’s) netwerk- en vormingsactiviteiten op en organiseert de bijeenkomsten van het netwerk van de Nederlandstalige bibliotheken of voor het sociaal-cultureel werk.
 • Je communiceert over de verschillende activiteiten en houdt alle partners op de hoogte van de verschillende experimenten en trajecten die lopen.

Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid:

 • Je evalueert mee de communicatieprocessen en producten, in overleg met de betrokkenen, op basis van sectorspecifieke noden en transversale uitdagingen.
 • Je evalueert mee processen die participatie, co-creatie en mede-eigenaarschap van verenigingen, burgerinitiatieven en individuen aan de werking van bibliotheken bevorderen.

Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):

 • Je zet een communicatievisie en -plan op en voert het uit.
 • Je creëert content voor de externe communicatie van de VGC, het netwerk van de Nederlandstalige bibliotheken (i.s.m. Muntpunt) en het sociaal-cultureel werk en praktijken (websites en sociale media, de gedrukte publicaties, de advertenties … ).
 • Je bent verantwoordelijk voor concept, uitwerking en realisatie van externe communicatieproducten en –acties (i.s.m. Muntpunt, andere stakeholders en partners en collega’s). Je voert ook acties en deelaspecten uit.

Je plant en organiseert activiteiten.

 • Je evalueert mee de communicatieprocessen en producten, in overleg met de betrokkenen, op basis van sectorspecifieke noden en transversale uitdagingen.
 • Je evalueert mee processen die participatie, co-creatie en mede-eigenaarschap van verenigingen, burgerinitiatieven en individuen aan de werking van bibliotheken bevorderen.

Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):

 • Je zet een communicatievisie en -plan op en voert het uit.
 • Je creëert content voor de externe communicatie van de VGC, het netwerk van de Nederlandstalige bibliotheken (i.s.m. Muntpunt) en het sociaal-cultureel werk en praktijken (websites en sociale media, de gedrukte publicaties, de advertenties … ).
 • Je bent verantwoordelijk voor concept, uitwerking en realisatie van externe communicatieproducten en –acties (i.s.m. Muntpunt, andere stakeholders en partners en collega’s). Je voert ook acties en deelaspecten uit.
 • Je plant en organiseert activiteiten.

Profiel

Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

 • Je bent teamgericht, stressbestendig, flexibel en je kunt deadlines halen.
 • Je bent een netwerker en je bent diplomatisch ingesteld.
 • Je kunt goed organiseren. Je houdt ervan om alle aspecten van een project te coördineren, in goede banen te leiden en ook bepaalde taken zelf uit te voeren. Je gaat proactief te werk en je communiceert open en klantgericht.
 • Grote affiniteit met de werking van het Brussels lokaal cultuurbeleid (bibliotheken, verenigingen, gemeenschapscentra …).
 • Je hebt een achtergrond in communicatie en/of in het sociaal-cultureel werk.
 • Je bent vertrouwd met het opzetten van externe communicatieproducten en –acties.
 • Je bent creatief en hebt een vlotte pen.

Bekijk de infobundel onderaan de pagina voor een volledige profielbeschrijving.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2431,60 EUR en een netto maandwedde van 1769,64 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Hoe solliciteren?

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/8851 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op
woensdag 29 september 2021.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Bekijk ook alle informatie omtrent de aanwervingsvoorwaarden en sollicitatieprocedure in de infobundel onderaan de pagina.

Meer weten?

Wie kan je helpen?

 

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be