Deskundige bibliotheek

Deskundige bibliotheek

Solliciteren voor: 2019-05-26

FUNCTIEBESCHRIJVING

Plaats in de organisatie


Ressorteert onder en rapporteert aan de hoofdbibliothecaris. Rapporteert eveneens aan de bibliothecaris.

Resultaatsgebieden

 • uitleendiensten en informatiebemiddeling;
 • marketing en promotie;
 • collectiemanagement;
 • logistiek (met o.a. beheer ICT);
 • uitbreidingsactiviteiten

Leidinggevende taken

 • geeft in kader van projecten leiding aan bibliotheekmedewerkers;
 • vervangt de bibliothecaris bij afwezigheid.

Adviserende-beleidsondersteunende taken

 • formuleert beleidsvoorstellen op het domein van bibliotheekaangelegenheden samen met de hoofdbibliothecaris;
 • adviseert in verband met dienstverlening;
 • doet beleidsondersteunend onderzoek;
 • coacht de medewerkers van de dienst bij het uitvoeren van opdrachten en de oplossing van specifieke problemen;
 • is medeverantwoordelijk voor de opvolging en ontwikkeling van informaticatoepassingen en voor het beheer van computergegevens;
 • volgt wetgeving, documentatie, literatuur en evoluties in het vakgebied op
 • neemt deel aan bijscholingsactiviteiten;
 • geeft advies aan de verantwoordelijken van collecties in verband met vragen en behoeften van gebruikers;
 • werkt statistieken uit ten dienste van de beleidsvoering.

Uitvoerende taken

 • ontwikkelt initiatieven op het gebied van openbaar bibliotheekwerk;
 • promoot de bibliotheek en bibliotheekgebruik;
 • werkt themastands, tentoonstellingen en keuzelijsten uit;
 • beheert de bibliotheekwebsite;
 • peilt naar de behoeften van bezoekers;
 • is verantwoordelijk voor een collectie-onderdeel: aankoop, wieden en afvoer;
 • bepaalt de vergoeding van beschadigde of verloren boeken/materialen overeenkomstig de richtlijnen en volgt de betalingen op;
 • houdt toezicht in de ruimten van de afdeling;
 • werkt mee in de uitleen;
 • zoekt uit wat de noden zijn van de schooluitleenpunten;
 • beheert en controleert bestellingen en leveringen;
 • werkt mee aan een goede samenstelling wisselcollecties voor wijkbibliotheken
 • behandelt klachten van bezoekers en gebruikers inzake dienstverlening op een klantgerichte wijze;
 • beheert hard- en software en specifieke bibliotheeksoftwarepakketten;
 • beheert (boven)lokale netwerkinfrastructuur;
 • geeft interne opleidingen aan bibliotheekmedewerkers bij nieuwe digitale toepassingen;
 • agendeert punten voor het college van burgemeester en schepenen;
 • maakt nota’s en bestelbonnen op.

Controlerende taken

 • houdt toezicht op tijdig versturen, ophalen en op beheer wisselcollecties, draagt zorg voor expeditie materialen tussen verschillende wijkbibliotheken;
 • houdt toezicht op kwalitatieve invulling van media.

Communicatieve taken

 • overleg met de hoofdbibliothecaris en de bibliothecaris;
 • intern werkoverleg;
 • externe contacten met andere diensten, bibliotheken en culturele actoren.

Salarisschaal

B1 - B2 - B3

Voormelde functiebeschrijving en taakinhoud zijn niet beperkend en kunnen te allen tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen de gemeente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

profiel

 • je hebt feeling en interesse in digitale media - ICT
 • je kan prima overweg met de Office toepassingen (Word – Excel – PowerPoint)
 • je kan zelfstandig werken
 • je bent bereid tot avondwerk (1 à 2 per week) en zaterdagwerk (1 op 4 weken)
 • je kan occasioneel een avondactiviteit begeleiden (3 à 4 maal per jaar)

competenties

 • klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van bezoekers/gebruikers
 • plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen
 • resultaatgerichtheid: vooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van vooropgestelde doelen
 • flexibiliteit: eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situatie met het oog op het bereiken van een bepaald doel, bereid zijn om buiten de normale uren prestaties te verrichten
 • stressbestendig: in moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren
 • samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door optimale afstemming van kwaliteiten en belangen binnen een groep
 • zorgvuldigheid: aandacht besteden aan alle mogelijke details, volledig en zonder veel fouten werken
 • contactvaardig en communicatief: een boodschap vaardig overbrengen zodat de doelgroep ze begrijpt
 • creatief en probleemoplossend: bedenken van nieuwe werkwijzen en tot een plan komen om problemen op te lossen
 • initiatief: uit eigen beweging zaken aanpakken, voorstellen formuleren en/of proactief reageren

diploma

In het bezit zijn van een bachelor diploma.

De werkuren situeren zich van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 u en 20.30 u volgens het flexwerken.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met respect voor de work life balans?

Schrijf je dan in uiterlijk op 26 mei 2019. Enkel wanneer we samen met jou kandidatuur een motivatiebrief, een cv, een kopie van je bachelor diploma en een recent uittreksel van het strafregister ontvangen, wordt jou kandidatuur in aanmerking genomen voor het verdere verloop van de selectieprocedure.

Toon in je motivatiebrief duidelijk aan waarom je voor een functie als deskundige bibliotheek kiest. Tijdens een eerste cv screening zal hiermee rekening gehouden worden. De verkennende gesprekken zijn voorzien op 12 juni 2019 en de selectieproef op 19 juni 2019.

meer info

dienst HRM Patricia Krynen, T 03 650 02 97 of Goedele Horemans, T 03 650 03 70

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be