Data manager

Data manager

Solliciteren voor: 2021-03-14

Vacature: Data manager in het kader van het project “BRAIN-BE BELTRANS – Intra-Belgian literary translations 1970-2020” voor KBR

Omwille van de leesbaarheid staan onze functiebeschrijvingen enkel in het mannelijk. Alle functies staan op gelijke wijze open voor zowel vrouwen als mannen. Aantal plaats(en): 1 Taal: NL & FR Referte: KBR-2021-02 Statuut: Contractueel

Werkgever

De werkgever KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Zij verzamelt álle Belgische publicaties en bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk cultureel en historisch patrimonium. Zij geeft het publiek toegang tot informatie, faciliteert onderzoek en biedt culturele beleving aan. KBR is in volle evolutie: er werd een strategisch plan opgesteld voor de periode 2019-2021 met absolute focus op toegankelijkheid van de collecties, er werd een nieuw bibliotheekbeheersysteem in gebruik genomen, er werden grote infrastructuurwerken uitgevoerd met het oog op de opening van het KBR museum en een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. De gewijzigde verwachtingen van gebruikers en de digitale transformatie van onze samenleving dwingen nationale bibliotheken ertoe om hun traditionele opdracht in vraag te stellen. De nieuwe profielen die worden gezocht, zijn die van vakmensen die kunnen evolueren in deze context van voortdurende veranderingen en die blijk geven van zin voor innovatie. De kandidaat zal deel uitmaken van de Operationele Dienst Hedendaagse verzamelingen, meer bepaald van de Dienst Onderzoek en Innovatie.

Project

Het BELTRANS-project wordt gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) in het kader van het programma BRAIN (Belgian Research through Interdisciplinary Networks). BELTRANS studies the untold history of literary translation flows in Belgium between French and Dutch in the period 1970-2020. This project examines the link between intra-Belgian cultural transfers and the mutual knowledge and perception of each other's culture in a period of increasing regionalisation of the state, which caused a growing distance between Belgium’s linguistic and cultural communities. Meer informatie over het project.

Functie

Als data manager:

 • Sta je in voor het verzamelen, verwerken, analyseren en visualiseren van data uit verschillende bronnen en in verschillende formaten (MARC21, xml, csv, ONIX, …).
 • Creëer je een projectdatabank
 • Ben je verantwoordelijk voor het beheer van alle onderzoeksdata volgens de FAIR-principes en conform de GPDR. 
 • Ontsluit je de onderzoeksdata als linked open data. 
 • Rapporteer je over het data management in het kader van het onderzoeksproject. 
 • Zorg je voor een duurzame archivering van de onderzoeksdata.

Als projectmedewerker:

 • Neem je actief deel aan de werkvergaderingen. 
 • Stel je onderzoeksrapporten op in het Engels. 
 • Draag je bij tot de ontsluiting en de verspreiding van het onderzoek (door publicaties, deelname aan conferenties of studiedagen en de organisatie van een colloquium). 
 • Werk je nauw samen met de betrokken collega’s binnen KBR, de onderzoekspartners KULeuven en UCLouvain en de stakeholders van het project.

Meer informatie over de functie? Contacteer Sophie Vandepontseele Directeur van de Operationele directie Hedendaagse verzamelingen
Tel. +32 (0)2 519.53.93
E-mail: sophie.vandepontseele@kbr.be 

Profiel

Generieke competenties:

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheden op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).
 • Je kunt kennis, inzichten en werkwijzen tonen, overbrengen en delen (kennis en informatie delen).
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten (servicegericht handelen)

Technische competenties:

 • Uitstekende expertise op vlak van (research) data management (verzamelen, verwerken, archiveren en ontsluiten). 
 • Praktische kennis en ervaring met een programmeertaal om data te analyseren (bv. Python / R / …)
 • Aantoonbare kennis van het semantisch web, datamodellering, ontologieën zoals RDF en het formuleren van SPARQL zoekopdrachten.  
 • Vermogen of ervaring in het experimenteren met digitale tools en applicaties om hun bruikbaarheid voor verschillende gebruikers en projectbehoeften te beoordelen.
 • Goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling en zowel in het Nederlands als in het Engels.

Troeven:

 • Kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving zal werken.
 • Ervaring met project management. 
 • Ervaring met wetenschappelijk onderzoek.
 • Affiniteit met de bibliotheek-, archief-, documentatie-, culturele of uitgeefsector

Deelnemingsvoorwaarden

Diploma en ervaring
Ofwel behaalde je een masterdiploma (of equivalent) in Informatica, Computerwetenschappen (Computer Science), Bibliotheekwetenschappen (Library Science), Informatie- en communicatiewetenschappen en - technologieën (Information and Communication Science and technology) of Digitale menswetenschappen (Digital Humanities). In dit geval is ervaring een troef, maar geen vereiste. Ofwel behaalde je een ander masterdiploma en lever je het bewijs van minimum twee jaar ervaring in een gelijkaardige functie in verband met (research) data management.

De selectie staat open voor kandidaten die gediplomeerd zullen zijn na de eerste zittijd van juni 2021. Je kunt ook aan de selectie deelnemen indien je houder bent van een diploma dat je vroeger hebt verkregen en dat wordt gelijkgesteld met bovenvermelde diploma’s.

Aanbod

Je krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst (38 uur per week) van bepaalde duur, i.e. vier jaar, als geattacheerd onderzoeker. Werkrooster Van maandag tot vrijdag, 8u06 (waarvan 30 minuten verplichte pauze) te werken tussen 07.00 en 18.00 uur.

Vergoeding:

 • 38 093,08€ (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal SW10.
 • 45 057,08€ (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal SW11 (na twee jaar wetenschappelijke anciënniteit).
 • Salarissimulator: Wat verdien je bij de federale overheid: http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator

Voordelen: 

 • Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het Centraal Station).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie. - 26 verlofdagen per jaar.
 • Het gebruik van meerdere talen in een multiculturele omgeving.
 • Een aangename werkplek in een historisch gebouw met terras en tuin.
 • Gratis toegang tot de Brusselse federale musea.
 • Je vindt alle informatie en voordelen in verband met werken bij de federale overheid op FedWeb (www.fedweb.be), de portaalsite van de federale ambtenaren.

Hoe solliciteren?

Verstuur je curriculum vitae en een motivatiebrief ten laatste op 14/03/2021 via e-mail naar het adres hr@kbr.be met vermelding van de referte KBR-2021-02. Indien we meer dan 6 kandidaturen ontvangen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, dan wordt een eerste selectie van de cv’s gemaakt op basis van de troeven. De in aanmerking genomen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 24/03/2021. Deze mondelinge proef heeft tot doel je motivatie en je affiniteit met de functie te beoordelen alsook je technische en generieke competenties. OPGELET: Het is mogelijk dat de datum van de gesprekken en de indiensttreding opgeschoven wordt, afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis.

Meer informatie over de selectieprocedure?
Contacteer Anneleen Wellens, HR assistent
tel. 02/519.53.04
E-mail; anneleen.wellens@kbr.be 

Na ontvangst van je resultaat voor een selectieproef, kun je binnen de 3 maanden een schriftelijk verslag vragen.

Een vakbondsafgevaardigde mag aanwezig zijn bij elke selectie die KBR organiseert. De vakbondsafgevaardigden zijn gebonden door een discretieplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kun je:

 • Redelijke aanpassingen van de selectieprocedure vragen.
 • Advies vragen over de aanpassing van je werkplek.

Meer weten? 

Bekijk de website van de werkgever. 

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be