Coördinator Publiekswerking Jeugd en jongeren

Coördinator Publiekswerking Jeugd en jongeren

Solliciteren voor: 2022-08-07

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken! De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Functie

Algemene missie

De coördinator educatieve werking staat in voor de educatieve ontwikkeling en werking van de gebruikersgroepen van 0 tot en met 99 jaar, met grote nadruk op de leeftijdsgroep 0 tot 18 jaar.

Verantwoordelijkheden en taken

Beleidsmatige taken

 • Uitwerken, voorstellen en opvolgen van de uitvoering van een beleidsvisie voor de bibliotheek rond de publiekswerking van jeugd en jongeren (van 0 jaar tot 18 jaar).
 • Coördineren en superviseren van de educatieve werking voor de jeugd en jongeren, en bij uitbreiding alle gebruikersgroepen in de bibliotheek die gebaat zijn met een educatieve werking vanuit de bibliotheek.
 • Detecteren en onderhouden van het extern netwerk van de verschillende gebruikersgroepen van de bibliotheek.
 • Instaan voor de uitvoering van de planning en de organisatie van de activiteiten gerelateerd aan de gebruikersgroepen en dit in samenspraak en verdeling van de taken met de coördinator publiekswerking.
 • Opmaken van analyses met betrekking tot publieksactiviteiten en de werking voor jeugd en jongeren en andere activiteiten in het kader van de educatieve werking.
 • Instaan voor de financiële opvolging en rapportering van de activiteiten gerelateerd aan de gebruikersgroepen.

Coachende/leidinggevende taken

 • Bewaken en efficiënt uitwerken van de interne en externe communicatie van de educatieve activiteiten.
 • Deelnemen aan de eventuele aanwervingen en functioneringscyclus van de medewerker(s) educatieve werking.
 • Aansturen en (ee)evalueren van de medewerkers educatieve werking.
 • Bepalen en bewaken van prioriteiten bij het begeleiden van eventuele stagiaires educatieve werking.

Bibliotheekgerelateerde taken

 • Superviseren en opvolgen van de dagelijkse werking in de bibliotheek (kassa,..).
 • Mee opvolgen en maatschappelijk relevant houden van de educatieve collecties en van de jeugd- en jongerencollecties in de bibliotheek i.s.m. de collectieverantwoordelijke(n).

Profiel 

 • Bachelor diploma
 • Ervaring in educatieve of schoolse sector en/of jeugd- en jongerenwerking

Kennis en vaardigheden

Technische competenties

 • Kennis van relevante bibliotheeksoftware (WISE)
 • Kennis van courante administratieve software
 • Kennis van jongeren(werking) in Brusselse bibliotheekcontext
 • Kennis van de gemeentelijke wetgeving
 • Kennis van de gemeentelijke financiën

Gedragscompetenties

 • Een visie ontwikkelen & analyseren
 • Eigen werk structureren - Creatief handelen
 • Samenwerken
 • Begeleiden en coachen van medewerkers
 • Integer handelen

Aanbod

Voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema B, administratief secretaris

Plaats van tewerkstelling

Nederlandstalige Bibliotheek Schaarbeek / Bib Sophia – Lambermontlaan 224 – 1030 Schaarbeek

Voordelen

 • Valorisatie van jaren beroepservaring
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
 • Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen
 • Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)
 • Maaltijdcheques (8 EUR)
 • Eindejaarspremie
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

Hoe solliciteren?

De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden aan Mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, Coördinatrice Werving en Selectie, Dienst Competentiebeheer – Directie Human Resources: jobs@1030.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.

Deadline voor de sollicitaties: 7 augustus 

Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud. Deze proeven zullen plaatsvinden in de tweede helft van augustus.

Meer weten?

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Nadine CHRISTIAENS, Adjunct-Directeur – Directie Burgerleven (nchristiaens@1030.be).

Gelieve volgende referentie te vermelden: VC-BIBNL-RBD Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

De oorspronkelijke vacature vind je hier.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be