Consulent gevangenisbibliotheek (B1-B3)

Consulent gevangenisbibliotheek (B1-B3)

Solliciteren voor: 2020-02-23

Het lokaal bestuur Dendermonde is op zoek naar een consulent gevangenisbibliotheek en organiseert een aanwervingsexamen voor deze halftijdse contractuele functie van bepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar.

Als consulent gevangenisbibliotheek ben je werkzaam in de bibliotheek in de gevangenis van Dendermonde en ben je verantwoordelijk voor de verdere uitbouw en het beheer van deze bibliotheek. Deze bibliotheekwerking werd opgestart in 2011 en wordt tot op vandaag druk bezocht door tientallen gedetineerden. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker voor het coördineren van deze bibliotheek, waarbij je samenwerkt met gedetineerden en andere hulp- en dienstverleners.

Taakomschrijving

Je werkplek is de bibliotheek in de gevangenis van Dendermonde. Je werkt in grote mate zelfstandig, maar je werkt ook samen met de collega’s van de gevangenis (beleidscoördinator, cultuurfunctionaris, onderwijscoördinator, etc.) en de bibliotheek van Dendermonde.

Daarnaast werk je met de gedetineerden, die vrijwillig meewerken aan deze werking, door hen te coachen, te motiveren en te ondersteunen. Je weet voeling te houden met de doelgroep en je stelt je empathisch en klantgericht op, maar je beschikt ook over een gezonde dosis assertiviteit en stressbestendigheid. Dankzij je sterke communicatievaardigheden en discrete attitude kan je samenwerkingsverbanden optimaliseren.

Concreet sta je in voor de dienstverlening binnen de bibliotheek, zoals het uitlenen van materialen, inschrijven van nieuwe lezers, informeren van gebruikers over de werking, etc. Daarnaast neem je backoffice taken op, zoals het invoeren van de collectie in het programma, aankopen en verwerken van nieuwe materialen en het sorteren en opbergen van teruggebrachte materialen.

Tevens krijg je de kans om nieuwe initiatieven ter promotie van de bibliotheekwerking en leesbevordering te ontwikkelen. Je staat ook mee in voor de collectievorming, met name de selectie en bestelling van nieuwe aankopen.

Tenslotte werk je 19u per week. Het uurrooster kan in samenspraak worden vastgelegd zodat dit eventueel combineerbaar is met een andere job.

De ideale kandidaat? Je werkt in grote mate zelfstandig, beschikt over een gezonde dosis assertiviteit, maar weet ook voeling te houden met de doelgroep. Je bent communicatief sterk en stemt je taalgebruik af op de betrokken gesprekspartner. Hiernaast beschik je over de nodige discretie en durf je initiatief te nemen waar mogelijk. Je bent communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling, afhankelijk van je gesprekspartner kies je jouw taalgebruik. Je voert je taken ordelijk en nauwgezet uit en werkt resultaatgericht. Tenslotte ben je voldoende stressbestendig om met drukke en/of veranderende omstandigheden om te gaan.

Voorwaarden

 • Houder zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs ofwel ben je gelijkwaardig door ervaring.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kan je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van de functie, dit blijkt uit een medisch onderzoek bij indiensttreding.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Aanbod

 • Blijf leren en groeien via een groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. € 1.230 en max. € 2.073 bruto geïndexeerd maandsalaris voor een deeltijdse tewerkstelling van 19 uur).
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques.

Sollicitatieprocedure

1.Een cv-screening: hierbij worden de cv's gescreend op basis van:

 • Relevante kennis en ervaring;
 • Persoonlijke vaardigheden;
 • De link (fit) met onze organisatiewaarden nl. kwaliteit, openheid, verbondenheid, durf en respect. De selectiecommissie beslist welke kandidaten doorgaan naar het verkennend gesprek op basis van wiens profiel het best aansluit bij de functie.

2. Een persoonlijkheidsvragenlijst:

 • Een op de functie en werkomgeving gerichte persoonlijkheidsvragenlijst waarvan de resultaten gelden als informatie bij de mondelinge proef. 

3. Een gevalsstudie (40 punten) gevolgd door een mondelinge proef (60 punten):

De gevalstudie peilt naar functierelevante kennis, ervaring en/of competenties. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere probleemsituatie(s) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan/kunnen voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken, om deze aan de hand van een verslag weer te geven. Bij het mondeling gedeelte gebeurt er een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elke selectietechniek die resulteert in een beoordeling op punten minstens vijftig procent behalen en minstens zestig procent op het geheel van het examen.

Hoe solliciteren?

Interesse? Solliciteer online tot en met 23 februari 2020 door je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma te bezorgen.

Meer informatie?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met de personeelsdienst Team Selecties via vacatures@dendermonde.be of via 052/251080. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Wendy Van Den Abbeele via wendy.vandenabbeele@dendermonde.be.

De vacature kun je ook bekijken op de website van de werkgever.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be