Collectie- expert bibliotheek

Collectie- expert bibliotheek

Solliciteren voor: 2022-12-04

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en  3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.


Functie

De LUCA-bibliotheken zijn wetenschappelijke kunstbibliotheken. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan het onderwijs en onderzoek binnen LUCA School of Arts en de Faculteit Architectuur (KU Leuven), zowel door de hoogstaande kwaliteit van hun rijke collecties als door de uitstekende dienstverlening en de expertise van de bibliotheekmedewerkers.

De collecties van de LUCA-bibliotheken zijn afgestemd op de architecturale en artistieke vakgebieden die in de curricula van de faculteiten aan de orde komen, met bijzondere aandacht voor de actuele ontwikkelingen binnen de kunsten en architectuur. Ze stellen de fysieke en online bronnen ter beschikking van studenten, docenten en onderzoekers.  De LUCA-bibliotheken bevinden zich op verschillende campussen in Gent, Brussel, Leuven en Genk. De volledige collectie is opzoekbaar via het zoekplatform LIMO. 

Verantwoordelijkheden

Je bent, samen met je collega's, verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de bibliotheek die haar uitstekende collecties zo efficiënt mogelijk ten dienste stelt van haar diverse gebruikers: studenten, docenten en onderzoekers van LUCA School of Arts en andere onderwijsinstellingen en externe bezoekers. De bibliotheek van Sint-Lukas Brussel geniet in de hoofdstad een goede reputatie en heeft een trouw publiek van diverse actoren uit de kunstwereld: kunstenaars, curatoren, critici, enz…

 • Collectievorming en catalografie

Je bent mee verantwoordelijk voor de collectievorming voor de diverse vakgebieden en in het bijzonder voor de collecties beeldende en audiovisuele kunst. Je fungeert voor deze collecties als expert aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen zowel intern als extern.

Je staat in voor de selectie nieuwe aankopen, zowel fysiek als digitaal, in nauw overleg met de betrokken docenten en onderzoekers. Je bewaakt daarbij het collectiebudget van de deelcollectie(s).

Als collectie-expert ontwikkel je voortdurend inhoudelijke expertise over de aan jou toegewezen collecties.

Als collectie-expert geef je informatiesessies of gastcolleges over het gebruik van je specifieke collectie(s) (fysieke plaatsing, vakspecifieke digitale bibliotheek, gebruik vakspecifieke databanken), volgt leeslijsten op, …

Je zorgt voor de formele en inhoudelijke ontsluiting van nieuwe werken in het bibliotheeksysteem Alma.

Je bent mee verantwoordelijk voor het opmaken van bestelbonnen in het boekhoudkundig systeem en voor de opvolging van bestellingen.

Je begeleidt de jobstudenten bij het uitvoeren van hun taken in de bibliotheek.

 • Baliewerk, informatiebemiddeling en gebruikersadministratie

Je bent het aanspreekpunt voor de bibliotheekbezoekers. Je verstrekt inlichtingen met betrekking tot het gebruik van gedrukte en online informatiebronnen. Je verwijst naar de relevante informatiebronnen bij inhoudelijke vragen;

Je verzorgt mee de dienstverlening aan de bibliotheekbalie: uitlenen, verlengen, reservaties, interbibliothecair leenverkeer, terugplaatsen van boeken, …

Je bent mee verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van circulatie, attenderings- en boeteadministratie en verloren materialen.

Je bent het aanspreekpunt voor courante IT-vragen van de bibliotheekgebruikers.

 • Overleg en professionalisering

Je neemt deel aan één van de inhoudelijke werkgroepen binnen de Associatie KU Leuven en/of externe overlegplatformen van bibliothecarissen. Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het bibliotheekvakgebied door het bijwonen van studiedagen en opleidingen.

Profiel

 • Je hebt minstens een masterdiploma (bij voorkeur kunstgeschiedenis) of gelijkwaardig door ervaring;
 • Een bijkomende bibliotheekopleiding strekt tot aanbeveling;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een academische bibliotheek gespecialiseerd in kunst;
 • Kennis van de ALMA bibliotheeksoftware is een groot pluspunt.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en interesse in kunst (inclusief film) en kunstboeken;
 • Je erkent het belang van Brussel als kunststad, van de wisselwerking tussen stad en campus(bibliotheek), en je maakt gretig gebruik van de kansen die de vele kunstinstellingen van de hoofdstad jou bieden;
 • Je neemt initiatief en je kan zelfstandig werken;
 • Je kan vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je beschikt over sterke administratieve vaardigheden en de nodige ICT-competenties;
 • Je bent communicatief, klantgericht en je gaat respectvol om met anderen;
 • Je werkt nauwkeurig, georganiseerd en oplossingsgericht.
 • Je bent bereid om te blijven werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise;
 • Je bent collegiaal en een goede teammedewerker;
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het beleidsplan van de Hogeschool.

Aanbod 

Je komt in een mooie, inspirerende omgeving terecht met een warme, collegiale sfeer. LUCA biedt een voltijdse statutaire tewerkstelling voor onbepaalde duur in een vacante betrekking in het ambt van ATP ( barema A1) zo spoedig mogelijk op te starten.

Daarnaast biedt LUCA bepaalde voordelen zoals een voordelige hospitalisatieverzekering, kortingen via Samenaankoop met KU Leuven, 35 verlofdagen bij voltijdse tewerkstelling en gratis pendelen met het openbaar vervoer. Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 4 december 2022 ten aanzien van LUCA School of Arts, dienst HR via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 1. een motivatiebrief
 2. een curriculum vitae waaruit ook duidelijke de computerkennis blijkt
 3. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Een eerste sollicitatiegesprek vindt plaats op 15 december 2022, met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op dossier.

De tweede ronde bestaat uit het afleggen van een assessment met psychotechnische proeven via KU Leuven. Aanstelling via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie.

Meer weten?

Meer informatie is te verkrijgen bij Els Berlengée, campusmanager Sint-Lukas en Narafi: els.berlengée@luca-arts.be of Veerle Van der Sluys, vice decaan onderzoek: veerle.vandersluys@luca-arts.be

Met vragen over de procedure kan je terecht bij personeelsdienst@luca-arts.be.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be