Campusbibliothecaris

Campusbibliothecaris

Solliciteren voor: 2023-02-16

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie. #weArt

Functie

De LUCA-bibliotheken zijn wetenschappelijke kunstbibliotheken. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan het onderwijs en onderzoek binnen LUCA School of Arts en de Faculteit Architectuur (KU Leuven), zowel door de hoogstaande kwaliteit van hun rijke collecties als door de uitstekende dienstverlening en de expertise van de bibliotheekmedewerkers.

De collecties van de LUCA-bibliotheken zijn afgestemd op de architecturale en artistieke vakgebieden die in de curricula van de faculteiten aan de orde komen, met bijzondere aandacht voor de actuele ontwikkelingen binnen de kunsten en architectuur. Ze stellen de fysieke en online bronnen ter beschikking van studenten, docenten en onderzoekers.

De LUCA-bibliotheken bevinden zich op verschillende campussen in Gent, Brussel, Leuven en Genk. De volledige collectie is opzoekbaar via het zoekplatform LIMO.

 • Je bent, samen met de andere campusbibliothecaris, verantwoordelijk voor de verder ontwikkeling van de LUCA-bibliotheek op campus C-mine tot een hoogwaardige bibliotheek die haar uitstekende collecties zo efficiënt mogelijk ten dienste stelt van haar diverse gebruikers: studenten, docenten en onderzoekers.
 • Je zal alle aspecten van het bibliotheekwerk behartigen: dienstverlening aan de balie, catalografie, aankoopbeleid, collectievorming, materiële boekverwerking …
 • Je rapporteert aan de campusmanager en vicedecaan onderzoek en werkt samen met de andere LUCA bibliothecarissen. Je bent lid van de bibliotheekcommissie van LUCA.
 • Je volgt op en analyseert proactief de ontwikkelingen binnen de bibliotheeksector en de disciplines design, beeldende en audiovisuele kunst met het oog op het aanleggen van de bibliotheekcollectie.
 • Je onderzoekt de noden, mogelijkheden en haalbaarheid in kader van extra activering van het gebruik van de bibliotheek.
 • Je gaat hiervoor o.a. in overleg met collega’s binnen de bibliotheken en de opleidingshoofden en onderzoekshoofd op de campus.
 • Je formuleert vanuit je eigen specialisatie organisatiebreed beleidsvoorstellen in het kader van een verdere ontwikkeling en extra activering van de bibliotheek. Dit gebeurt in de commissie bibliotheken waarvan je lid bent.
 • Vanuit je (op te bouwen) expertise bouw je de collectie binnen het gebied van audiovisuele kunsten uit.
 • Je staat in voor het aankoopbeleid en zorgt voor een nauwkeurige budgetopvolging.
 • Je adviseert en ondersteunt vanuit je expertise studenten, docenten en onderzoekers van LUCA.
 • Je staat in voor catalografie en verdere boekverwerking.
 • Je verzorgt mee de dienstverlening aan de bibliotheekbalie.
 • Je werkt mee aan de besteladministratie/budgetbeheer in Procure.
 • Je voert allerhande operationeel ondersteunende taken uit teneinde bij te dragen tot een optimale ondersteuning van de werking van de bibliotheek.
 • Je draagt zorg voor een goede dagelijkse samenwerking en draagt bij aan een positieve uitstraling van de bibliotheek.
 • Je bent, als lid van het campusteam, bereid om mee in te springen bij de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten op de campus
 • Indien gevraagd vertegenwoordig je LUCA binnen je eigen vakgebied in bijvoorbeeld werkgroepen en externe overlegplatformen.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma.
 • Je hebt een goede kennis van de domeinen design, beeldende en audiovisuele kunst. Daarbij ben je gespecialiseerd in een deelgebied ervan (bij voorkeur audiovisuele kunsten en gamedesign) of ben je bereid je hierin te specialiseren.
 • Je beschikt over een bibliotheekopleiding (universitaire bibliotheekopleiding of volledige cyclus bibliotheekschool) of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt ervaring met catalografie.
 • Je beschikt over een goede kennis van de courante MS office toepassingen en kan goed overweg met het gebruik van sociale media. Kennis van bibliotheeksoftware ALMA (of ALEPH) is een pluspunt.
 • Je bent vlot in de omgang, flexibel en dynamisch.
 • Je gaat respectvol om met anderen;
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren.
 • Je kan resultaatgericht en constructief overleggen.
 • Je bent proactief, nauwkeurig en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent een initiatiefnemer en toont verantwoordelijkheid. Je bent klantvriendelijk en dienstverlenend.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het beleidsplan van de Hogeschool.
 • Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.

Aanbod

LUCA biedt een deeltijdse (50%) contractuele aanstelling van bepaalde duur (barema A11). Verlenging is mogelijk na een positieve evaluatie, zo spoedig mogelijk op te starten.

Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Locatie: campus C-mine Genk

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 6 februari 2023 ten aanzien van LUCA School of Arts, dienst HR via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 1. een motivatiebrief
 2. een curriculum vitae
 3. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Een eerste ronde bestaat uit een sollicitatiegesprek op 16 februari 2023 op campus C-mine, met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op dossier. De tweede ronde bestaat uit het afleggen van een assessment met psychotechnische proeven via KU Leuven. Aanstelling gebeurt via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie.

Meer weten?

Meer informatie is te verkrijgen bij Lut Beerten, campusmanager: lut.beerten@luca-arts.be of bij Veerle Van der Sluys, vice decaan onderzoek: veerle.vandersluys@luca-arts.be.

Voor informatie over de procedure kan je terecht bij de personeelsdienst: personeelsdienst@luca-arts.be.

De oorspronkelijke vacature vind je hier

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be