Bibliotheekmedewerker

Bibliotheekmedewerker

Solliciteren voor: 2022-12-18

De Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden (DNA) werkt samen aan het opbouwen van een Nederlandstalig cultuurnetwerk waarin burgerinitiatieven, instellingen en verenigingen zich kunnen ontplooien.

DNA richt zich op Nederlandstalige inwoners en op ieder die zich in het Nederlands thuis voelt of wil voelen, gaande van scholen, burgerinitiatieven, gedetineerden van de gevangenis van Sint-Gillis of leergierige geïnteresseerden door het Nederlandstalig aanbod te versterken en verbreden.

Concreet vertaalt dit zich in het bevorderen van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal bij kinderen en jongeren, optimalisering van de cultuurcommunicatie; bevordering van de sociale cohesie via kunst en cultuur; opwaardering van het gemeentelijke erfgoed; kwaliteit en laagdrempeligheid van de gerichte acties; bovenlokale samenwerking; inbedding van de Nederlandstalige Gemeentelijke Bibliotheek als nieuwe gedecentraliseerde cultuurruimte in het gemeentelijke landschap.

Functie

Sinds de verbouwing van de Nederlandstalige bibliotheek van Sint-Gillis wordt er voor een nieuwe bib-beleving gezorgd. Meer ademruimte om te lezen, om boeken te ontlenen, om elkaar te ontmoeten en om inspiratie of kennis op te doen. Een sterke ploeg staat in voor een optimale dagelijkse werking en interessante projecten door en voor de meertalige buurt.

We zoeken een medewerker met een frisse kijk op Brussel en een hands-on mentaliteit. De medewerker maakt deel uit van het bibliotheekteam. Het bibliotheekteam bestaat uit 6 medewerkers, waarvan 1 medewerker verantwoordelijk voor de gevangenisbibliotheek.

De bibliotheek maakt deel uit van de dienst Nederlandstalige aangelegenheden, die uit verschillende deelwerkingen bestaat: het lokaal cultuurbeleid, het brede-schoolbeleid en de bibliotheekwerking.

Als bibmedewerker werk je samen met je collega’s aan projecten om van de bibliotheek een aantrekkelijke plek te maken waar grote en kleine Brusselaars zich welkom voelen. Je bent in dit team de bruggenbouwer tussen partners en bezoekers, de matchmaker die doorverwijst in het netwerk, initiatiefnemers met elkaar verbindt en acties ondersteunt of met partners organiseert.

Activiteiten:

 • Je houdt de vinger aan de pols bij publiek en partners en formuleert voorstellen rond leesplezier, oefenkansen NL, participatie, mediawijsheid en talen(t)ontwikkeling.
 • Je bouwt een netwerk uit van collega’s, partners, vrijwilligers en communities en kan als geen ander linken leggen om initiatieven mee te ondersteunen.
 • Je organiseert en ondersteunt de activiteiten op school en in de bib zoals voorleesmomenten, ateliers en vormingen.
 • Je ondersteunt je collega scholenwerking bij de klasbezoeken.
 • Je maakt deel uit van het bibteam en bent een spilfiguur in het uitlenen aan de balie.
 • Je werkt tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De bibliotheek is ook open op zaterdagen.
 • Je bent bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk voor het uitlenen en bij evenementen van de bibliotheek.

Profiel

Studieniveau en diploma en ervaring:

 • Je hebt een Nederlandstalig diploma van het kort type (Bachelor).
 • Ervaring in een openbare dienst en/of in een publieksgerichte werking is een pluspunt.

* Behaalde u uw diploma in een land buiten de Benelux dan kunt u aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat u in het bezit bent van een gelijkwaardigheidserkenning uitgereikt door de Franse of Vlaamse Gemeenschap. Voeg die gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma bij uw kandidaatstelling.

Technische kennis

 • Goede kennis van Outlook, Google forms, Word, Excel en Teams.
 • Je kent de gebruikelijke kantoorprogramma’s, kennis van een bibliotheeksysteem is een pluspunt

Gedragsvaardigheden

Waardegebonden competenties

 • Je handelt integer.
 • Je bent betrokken.
 • Je bent gemotiveerd om voor een lokale overheid te werken.

Niveaugebonden competenties

Omgaan met informatie

 • Je bent alert voor de signalen van de bibbezoekers en zorgt ervoor dat ze gehoord worden.
 • Je verzamelt de nodige informatie bij partners en collega’s en bepaalt op basis daarvan je keuzes.
 • Je bepaalt en organiseert op samenhangende wijze de stappen die nodig zijn om je opdrachten tot een goed einde te brengen, je werkt procesmatig.
 • Je bent resultaatgericht en je verliest kwaliteit niet uit het oog.
 • Je schoolt je graag bij. Je staat positief tegenover nieuwe ideeën en neemt deel aan werkgroepen binnen en buiten de bibliotheek.

Interactief gedrag

 • Je hebt een open houding tegenover gebruikers, collega’s en partners en gaat respectvol met hen om.
 • Je hebt aanstekelijke mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je past je communicatiestijl aan aan je publiek.
 • Je communiceert zorgvuldig met collega’s, gebruikers en partners.
 • Je bent een teamspeler. Je draagt bij tot de goede sfeer in het team.
 • Je neemt actief deel aan teamvergaderingen en toont betrokkenheid bij de werking van de bib.
 • Je ondersteunt collega’s en partners bij de uitvoering van hun projecten.

Probleemoplossend gedrag

 • Je werkt oplossingsgericht, je gaat de moeilijkheden niet uit de weg en bekijkt de mogelijkheden om een probleem of een onverwachte situatie aan te pakken.

Talenkennis

 • Nederlands is (hoofdzakelijk) de voertaal. Nederlands schrijven en spreken op een hoog niveau is vereist.
 • Een goede kennis van het Frans en van andere talen aanwezig in Sint-Gillis is een troef.

Aanbod

 • Gemeentelijke Bibliotheek, Emile Feronstraat 173, 1060 Sint-Gillis.
 • Een deeltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor 6 maanden (18u30/week).
 • Verloning volgens weddeschaal B1: 15189,95€ bruto geïndexeerd zonder anciënniteit.
 • Valorisering van de anciënniteit binnen dezelfde functie: tot 6 jaar voor de privésector en onbeperkt voor de overheidssector.
 • Een eindejaarspremie.
 • Taalpremie (Selor-brevet).
 • Terugbetaling van de kosten van vervoer en zachte mobiliteit (fiets, step).
 • Maaltijdcheques (ter waarde van 8€).
 • Voorkeurtarieven in ziekenhuizen.
 • Een hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule).
 • Een aanvullende verzekering (pensioen).
 • Een opleidingsplan.
 • Een dynamische, gediversifieerde en zorgzame werkomgeving.

Hoe solliciteren?

Soliciteer tot en met 18 december 2022 online.

De gemeente Sint-Gillis selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, etnische afstamming, religieuze overtuiging of nationaliteit.

We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Zowel voor de aanwervingsprocedure als voor de integratie binnen de administratie zullen we rekening houden met eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Meer weten?

De oorspronkelijke vacature vind je hier.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be