Bibliotheekmedewerker

Bibliotheekmedewerker

Solliciteren voor: 2022-06-30

De gemeente Londerzeel is een dynamische, Vlaamse gemeente, met een landelijk karakter, waar het goed is om te wonen, te werken en te vertoeven. Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening, ze streeft naar een open dialoog met haar bevolking en ze garandeert een goed beheer. Londerzeel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Functie

Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bibliothecaris.

Algemene taken:

 • Informatiebemiddeling en publiekswerking. Verstrekken van inlichtingen en beantwoorden van informatievragen.
 • Ondersteuning bieden bij taken m.b.t. de collectie. Catalografie, wieden, themastands opzetten,...
 • Ondersteuning bieden bij de dagelijkse werking en werkprocessen.

Neemt een aantal van onderstaande specifieke taken op, in samenspraak met het bibliotheekteam
en de bibliothecaris:

 • Collectievorming, -onderhoud, -management en –promotie. Zelfstandig instaan voor een evenwichtige, actuele, vraaggerichte en kwalitatieve collectievorming non-fictie, graphic novels en/of strips.
 • Verwerking en beheer van de speelgoedcollectie LonderSpeel. Geschonken speelgoed nakijken, selecteren en ontsluiten, aansturen van vrijwilligers,....
 • Ondersteuning bij jeugd- en scholenwerking. Bibliotheekintroducties geven aan klassen, voorlezen, creatieve activiteiten begeleiden,...
 • Ondersteuning bij projectwerking. Het helpen opzetten, promoten en uitvoeren van activiteiten en projecten tijdens en buiten de openingsuren, in samenwerking met het bibliotheekteam.
 • Ondersteuning bij de makerspace LonderLab. Het begeleiden van kinderen en volwassenen bij het ontwerpen en het gebruik van de lasercutter en snijplotter.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Je beschikt over minimaal 1 jaar relevante ervaring, je bent in het bezit van een diploma of getuigschrift van een bibliotheekopleiding (bv. het getuigschrift “initiatie in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde”) of je engageert je om uiterlijk 2 jaar na je aanwerving het getuigschrift “initiatie in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde” of een minstens gelijkwaardig diploma of getuigschrift te behalen bij een bibliotheekschool.
 • Ervaring met of kennis van collectievorming voor volwassenen (non-fictie, graphic novels en strips) is een groot pluspunt.
 • Andere relevante ervaring of andere relevante diploma’s of getuigschriften (bv. uit de brede culturele sector, educatieve sector, sociale sector, IT, marketing, grafisch ontwerp,...) zijn een pluspunt.
 • Je bent bereid tot avond- en zaterdagprestaties volgens een beurtrol en je bent flexibel bij het in overleg met je collega’s inplannen van je uurrooster in functie van de noden van de dienst.

Het personeelslid behoudt na de heraanstelling via interne en externe mobiliteit in een andere functie, ongeacht of die tot dezelfde of tot een andere graad behoort, de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige functie.

Aanbod

 • Een deeltijds tewerkstelling voor onbepaalde duur
 • Geïndexeerd bruto voltijds maandloon €2127.91 of met 8 jaar relevante ervaring €2496.96
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Maaltijdcheques van €7.50
 • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten
 • Terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding (€0.25/km)
 • Open uurrooster
 • Gunstige verlofregeling (30 vakantiedagen voor een voltijdse betrekking)
 • 14 feestdagen
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Aansluiting bij de Gemeentelijke Sociale Dienst Vlaanderen met talrijke voordelen

Tewerkstellingsplaats: Afdeling Leven en Welzijn, dienst vrije tijd, bibliotheek, Molenstraat 5 te 1840 Londerzeel.

Hoe solliciteren?

Uw kandidatuur met motivatiebrief, cv, kopie van diploma en recent uittreksel uit het strafregister model 1 kan u richten naar het College van Burgemeester en Schepenen, Brusselsestraat 25 te 1840 Londerzeel of per mail naar sollicitatie@londerzeel.be. Kandidaturen worden ingediend uiterlijk 30 juni 2022 (poststempel/datum mail geldt als bewijs).

Het selectieprogramma op C-niveau wordt als volgt samengesteld:

 • een schriftelijk gedeelte met hierin een competentieproef en worksampleproef;
 • een mondeling gedeelte.

Meer weten?

Voor bijkomende informatie kan je per mail contact opnemen met de afdeling HRM (personeel@londerzeel.be).

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be