Bibliotheekdeskundige

Bibliotheekdeskundige

Solliciteren voor: 2019-02-10

DE JOB

Als bibliotheekdeskundige ben je aan zet om het beleid van de openbare bibliotheek mee uit te schrijven en te vertalen in concrete acties. Je werkt hiervoor actief samen met de verschillende bibliotheekmedewerkers, andere collega’s binnen de organisatie en externe partners.

Enerzijds sta je als bibliotheekdeskundige in voor een professionele informatiebemiddeling met de vele bezoekers. Anderzijds ben je – in functie van je talenten en interesses - verantwoordelijk voor projecten en opdrachten die betrekking hebben op de educatieve rol, de collectiesamenstelling of het klantenluik van de bibliotheek.

1.     Je werkt beleidsadviezen en actieplannen van de bibliotheek uit, kaderend binnen het bovenlokaal cultuurbeleid en het breder stedelijke beleid.

Dit kan volgende taken omvatten

 • Opvolgen van evoluties inzake de bibliotheeksector en de bredere context (sociaal culturele sector, onderwijs, …)
 • Het detecteren van noden en opportuniteiten voor de bibliotheek en dit vertalen naar het beleidsniveau
 • Het opmaken van een collectieplan of een actieplan inzake educatie of dienstverlening
 • Actief deelnemen aan externe overlegmomenten en diverse werkvormen

2.     Je zet projecten op ter uitvoering van het actieplan.

Dit omvat o.m. volgende taken

 • In samenspraak met het team en afhankelijk van de competenties en de specialisaties projecten (laten) uitvoeren of eraan meewerken.
 • Het detecteren van noden en opportuniteiten en dit vertalen in acties en projecten
 • Het actief op zoek gaan naar subsidiering voor projecten
 • Het op zoek gaan naar partners voor de uitvoering van projecten
 • Op zoek gaan naar actieve samenwerking op verschillende domeinen

3.     Je staat in voor de dagdagelijkse werking van de bibliotheek.

Dit kan o.m. volgende taken omvatten

 • In samenspraak met het team de vele scholieren onthalen en wegwijs maken in de bibliotheek
 • Klantenbevraging organiseren
 • Aankopen en ontsluiten van collecties, met inbegrip van het opmaken van keuzelijsten, leestips, presentatietechnieken collectie, …
 • Processen kritisch bekijken en voorstellen doen tot aanpassing ter verbetering van de dienstverlening
 • Educatieve pakketten opmaken ter ondersteuning van deze functie
 • Coördinatierol op zich nemen van een deel van de werking of een project

4.     Je staat in voor een vraaggerichte publiekswerking teneinde tevreden klanten te garanderen.

Dit omvat o.m. volgende taken

 • Verzorgen van het onthaal en de infobalie: inschrijven en rondleiden van nieuwe leden
 • Beantwoorden van vragen en informeren van leners
 • Aanbieden van hulp bij opzoekingen
 • Oplossen van problemen aan de uitleenautomaat, betaalautomaat, …

5.     Je neemt actief deel aan overlegmomenten en opleidingen.

Dit omvat o.m. volgende taken

 • Volgen van specifieke vormingen
 • Deelnemen aan diverse overlegfora, zowel als deelnemer of als coördinator
 • Opvolgen van interne communicatiekanalen
 • Het motiveren en actief betrekken van zowel teamleden als vrijwilligers
 • Het aansturen en trekken van clustervergaderingen

KENNISCOMPETENTIES

 • Je hebt kennis van de bibliotheekontwikkelingen en trends.
 • Je kent je weg binnen het culturele veld evenals in de onderwijssector.
 • Je hebt een gevorderde digitale kennis (presentaties, Excel, sociale media, …)
 • Tijdens je loopbaan ontwikkel je expertise binnen één van de inhoudelijke domeinen van de bib: mediawijsheid en e-inclusie, taal- en geletterdheid of cultuureducatie.
 • Bij de opstart van de job, leer je de software en processen die eigen zijn aan de bibliotheek.

AANBOD

• een contract van onbepaalde duur op B-niveau (na 2 x 6 maand)
• maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
• gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
• een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
• naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
• een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

TOELATINGSVOORWAARDEN

Externe kandidaten:

De kandidaat is in het bezit van een bachelordiploma (of een graduaat van voor 2005) en heeft minstens 1 jaar relevante ervaring in de socio-culturele sector, het onderwijs, bibliotheken, ...

Interne kandidaten:

Medewerkers van stad, OCMW, SOK of Parko kunnen ook deelnemen als zij voldoen aan de voorwaarden en een gunstige evaluatie hadden bij de laatste evaluatieperiode.

 • B-niveau (met 12 maand graadanciënniteit),
 • C-niveau (met 4 jaar graadanciënniteit),
 • D4/5-niveau (met 4 jaar graadanciënniteit én 6 jaar tewerkgesteld bij de werkgever)

PROCEDURE

Optioneel: Bij een zeer groot aantal kandidaten is er mogelijks een preselectie: een proef waarop 50/100 gehaald moet worden om uitgenodigd te worden voor de selectieprocedure.

De selectieprocedure:
Een case gevolgd door een interview.

Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure is min. 50/100. Geslaagde kandidaten worden opgenomen op de wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is en voor alle vacatures op B-niveau binnen de bibliotheek zal gebruikt worden.

Inschrijven kan tot en met 10 februari 2019, enkel digitaal via deze website

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be