Bibliotheekassistent

Bibliotheekassistent

Solliciteren voor: 2022-06-05

Functie

 • Zorgt aan de balie voor een vlotte en correcte uitleendienst en voert de bijhorende administratieve werkzaamheden uit (ledenadministratie).
 • Verstrekt aan de bezoekers de nodige inlichtingen en begeleidt hen indien nodig.
 • Voert de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uit aan de verschillende collecties (kaften, plastificeren, herstellen,…).
 • Zorgt voor een correcte registratie van de verschillende collecties (rubriceren, etikettering, cataloguskaarten, boekenkaarten, af- en aanvoer van boeken). Verzorgt de rondleidingen voor scholen en/of andere groepen.
 • Verleent medewerking aan de inrichting van allerhande promotionele activiteiten (infodagen, opendeurdag, jeugdboekenweek,…).
 • Zorgt voor de distributie van toeristische informatie.
 • Voert in opdracht van de bibliothecaris allerhande occasionele werkzaamheden uit.
 • Verricht alle taken die passen in het doel van de dienst.
 • Neemt de taken over van medewerkers die (tijdelijk) afwezig zijn.

Deze functiebeschrijving is niet limitatief en kan steeds worden aangepast aan de evolutie van de organisatorische behoeften en/of noodzaken.

Bekijk de infobundel onderaan de pagina voor meer informatie over de beoordelingscriteria.

Profiel

 • Kwalitatief werken
 • Kunnen werken onder tijdsdruk
 •  (Probleem)situaties kunnen inschatten
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Gevolgen van acties kunnen inschatten
 • Creativiteit
 • Besluitvaardigheid
 • Initiatief nemen
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kennis kunnen overdragen
 • Inzicht in vragen en behoeften van klanten
 • Klantvriendelijk reageren
 • Doorzettingsvermogen
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Bereid zijn tot extra inzet
 • Gevoel voor dienstverlening
 • Respect voor interne regels
 • Anderen motiveren en overtuigen
 • Samenwerken met anderen
 • Met tact en souplesse optreden
 • Voor anderen plannen en organiseren
 • Delegeren
 • Controleren
 • Medewerkers begeleiden en stimuleren 
 • Met medewerkers overleggen en hen informeren
 • Vergaderingen leiden
 • Vakkennis en kennis van gemeentelijke diensten
 • Hulpmiddelen kunnen gebruiken en bedienen
 • Beschikken over een rijbewijs B en een diploma hoger secundair onderwijs

Meer informatie vind je in de infobundel onderaan de pagina.

Aanbod

 • Weddeschaal C1-C3

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat uiterlijk op zondag 5 juni 2022. Deze documenten moeten bij je sollicitatie zitten:

 • curriculum vitae
 • sollicitatiebrief
 • uittreksel uit het strafregister (aanvragen bij de dienst Burgerzaken of digitaal via onze gemeentelijke website)
 • bewijs van medische geschiktheid (attest huisarts)
 • kopie van vereiste diploma (bachelordiploma, ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs)
 • kopie rijbewijs B

Breng je kandidatuur binnen bij de dienst secretariaat tegen ontvangstbewijs of stuur ze aangetekend naar:
College van burgemeester en schepenen
Liersebaan 12
2240 Zandhoven

Het college kijkt na of je kandidatuur voldoet aan de sollicitatievoorwaarden. Is je kandidatuur in orde, dan krijg je per brief een uitnodiging om mee te doen aan het aanwervingsexamen.

Het examen bestaat uit 3 delen:

 1. Schriftelijk gedeelte (30 punten): Uitwerken van een of meerdere gevalstudies die zich bij de uitoefening van de functie op regelmatige basis voordoen. De kandidaten zullen bij de inschrijving voor de examens een gedetailleerde lijst ontvangen van de diverse wetten en besluiten waarover ondervraagd zal worden. 
 2. Schriftelijk gedeelte (20 punten):Toetsing van de kennisvereisten verbonden aan de functie zoals bepaald in het functieprofiel.
 3. Mondeling gedeelte (50 punten): De kandidaat wordt door de jury geëvalueerd inzake overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, de relevante ervaring, de motivatie en interesse voor het werkterrein en de persoonlijkheid.

Je bent geslaagd voor het hele aanwervingsexamen als je in totaal minimaal 60% van de punten behaalde én op elke proef en op elk onderdeel van elke proef ten minste 50% van de punten.

Meer weten?

Heb je nog vragen of is er iets niet helemaal duidelijk? Onze medewerkers van de personeelsdienst helpen je graag verder.
Personeelsdienst Zandhoven via 03 410 16 42 of britt.vercammen@zandhoven.be.

De oorspronkelijke vacature kun je hier terugvinden. Bekijk zeker ook de infobundels onderaan de pagina voor meer informatie.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be