Bibliotheekassistent

Bibliotheekassistent

Solliciteren voor: 2021-10-20

Functie

Doel van de functie:

 • De bibliotheek stelt voor alle burgers een ruime en gevarieerde collectie gedrukte en digitale werken ter beschikking voor raadpleging en uitlening.
 • De bibliotheek organiseert culturele en educatieve activiteiten in het bijzonder op vlak van leesbevordering , informatiegeletterdheid en mediawijsheid.
 • De bibliotheek doet proactief aan informatiebemiddeling.

Taken:

 • De nodige medewerking verlenen bij projectwerking op vraag van de beleidscoördinator of projectleider. De beleidscoördinator of projectleider bespreekt dit vooraf met de bibliothecaris, het afdelingshoofd en/of de algemeen directeur.
 • Desgevallend fungeren als coach of mentor
 • Verrichten van ondersteunende taken naar andere gemeentelijke diensten toe op vraag van de algemeen directeur.
 • Op vraag van de bibliothecaris het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de beleidsacties, om te verzekeren dat de doelstellingen van de bibliotheek op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle wijze kunnen gerealiseerd worden.
 • Publiekswerking
  • het waarnemen van de uitlening, wegwijs maken van de bibliotheekbezoeker in de bibliotheek
  • het verstrekken van informatie
  • het verlenen van hulp aan de bibliotheekbezoeker bij het gebruik van bibliotheekapparatuur
  • het organiseren en uitvoeren van acties op vlak van cultuureducatie, mediawijsheid, informatiegeletterdheid en bibliotheekpromotie.
 • Bibliotheek-technische taken
  • collectievorming, collectieverwerking, collectieontsluiting en collectiepresentatie
 • Administratieve taken
  • het verzorgen van de briefwisseling
  • het opmaken van bestelaanvragen
 • Controlerende taken
  • Het aftoetsen van de eigen taken aan de bestaande controle- en rapporteringssystemen teneinde de correctheid van de taken te kunnen waarborgen en fouten en/ of misbruiken te vermijden.
 • Communicatieve taken
  • Actief inzetten op het voeren van de correcte interne en externe communicatie van de bibliotheek.
 • Interne communicatie
  • Via direct onderling overleg en via de daartoe geëigende organen, samenwerken met de bibliothecaris en de collega’s om bij te dragen tot een goede samenwerking binnen de bibliotheek.
   • Constructief deelnemen aan het intern bibliotheekoverleg
   • Rapporteren aan de bibliothecaris over de stand van zaken en de behaalde resultaten betreffende de taakuitvoering
   • Relevante informatie overmaken aan collega’s van de bibliotheek
 • Externe communicatie
  • Bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de bibliotheekbezoekers om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de bibliotheek en de gemeente te versterken.
   • Opbouwen en onderhouden van contacten met de bibliotheekbezoekers
   • Peilen naar de wensen van de bibliotheekbezoekers

Profiel

 • voortdurend verbeteren
 • klantgericht zijn
 • samenwerken
 • betrouwbaar zijn
 • initiatief nemen
 • flexibel gedrag
 • assertief zijn
 • nauwgezet werken
 • burgerlijke- en politieke rechten genieten (een uittreksel uit het strafregister - model 2) voorleggen;
 • medisch geschikt zijn;
 • slagen in een selectieproef met aanleg van een wervingsreserve;
 • in het bezit zijn van het diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld;
 • in het bezit zijn van een getuigschrift van bibliotheekmedewerker – Informatiebemiddelaar.

Bekijk de infobundel onderaan de pagina voor meer informatie over het gevraagde profiel.

Aanbod

 • een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een max. van 2 jaar;
 • opleidingen, maaltijdcheques van €8,00, fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer van en naar werk;
 • geïndexeerd brutomaandsalaris (19/38): minimum 982,94 EUR.

Hoe solliciteren?

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding vacaturenummer, CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister) bezorg je per post aan het College van burgemeester en schepenen, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek uiterlijk op 20 oktober 2021.

Bekijk de infobundel onderaan de pagina voor meer informatie omtrent de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.

Meer weten?

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst. (tel. 016/47 97 76/77), e-mail : personeelsdienst@lubbeek.be.

Bekijk de oorspronkelijke vacature op de website van Gemeente Lubbeek.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be