Bibliothecaris, B1-B3, 38/38, contractueel, contract onbepaalde duur

Omschrijving: 

De afdeling vrije tijd stuurt, begeleidt en coördineert het gemeentelijk vrijetijdsbeleid teneinde een optimale afstemming tussen de diverse actoren in het brede culturele en vrijetijdsveld te bekomen en een integraal en kwalitatief cultuur- en vrijetijdsbeleid in de gemeente te stimuleren. De afdeling bestaat uit de dienst jeugd, sport en zwembad, cultuur en toerisme, bibliotheek en het vrijetijdsloket.

De bibliotheek is een basisvoorziening waar iedereen vrije toegang krijgt en waar elke burger terechtkan. De bibliotheek bemiddelt actief bij het beantwoorden van vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. In de bibliotheek wordt een goed onderbouwde en actuele collectie aangeboden en de bibliotheek is actief op vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie.

Opleidingsniveau: 
niveau B (bachelor - hoger onderwijs korte type)
Solliciteren voor: 
03.09.2017
Werkgever: 
Gemeentebestuur Kortemark
Locatie: 
Gemeentelijke bibliotheek
Torhoutstraat 7
Kortemark 8610
België