Bibliothecaris

Bibliothecaris

Solliciteren voor: 2022-08-23

Onze bibliotheek bestaat uit een bloeiende centrale bib in het centrum van Diksmuide en drie toffe buurtbibliotheken in Leke, Keiem en Pervijze.

Als bibliothecaris ben je verantwoordelijk voor de algemene inhoudelijke en zakelijke coördinatie. Je doet dat binnen de beleidslijnen van het stadsbestuur en in samenwerking met je team, de coördinator vrije tijd en de directeur mens.

Wil je meewerken aan de bibliotheek van morgen en ben je een inspirerende en coachende peoplemanager die een team kan meenemen in een sterk verhaal? Waag zeker je kans! Verwacht je aan een boeiende en afwisselende job in een creatieve omgeving.

Functie

Als bibliothecaris stuur je meerdere medewerkers aan. Zelf kom je als diensthoofd onder directe leiding van de coördinator vrije tijd en onderwijs.

Leidinggevende en coördinerende taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de planning, de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten binnen de dienst.
 • Je anticipeert op maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en vertaalt deze in beleidsvoornemens.
 • Je begeleidt en coacht het personeel van je team en stelt een vormingsplan op in samenspraak met de algemene vormingsverantwoordelijke van de organisatie.
 • Je motiveert vrijwilligers en losse medewerkers om een blijvende bijdrage te leveren aan de organisatie.
 • Je houdt rekening met de inbreng van de medewerkers bij het coördineren van opdrachten.
 • Je ontwikkelt en coördineert veranderingsprocessen binnen de dienst
 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak, goede opvolging en optimalisering van het interne controlesysteem van de dienst.
 • Je kent de veiligheidsvoorschriften en kan die overbrengen naar medewerkers. Je ziet toe op het naleven ervan.
 • Je zorgt voor een efficiënte beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie.

Bibliotheekbeleid

 • Binnen het algemene stedelijke beleid ontwikkel je een kwalitatieve, hedendaagse en gedragen lokale bibliotheekwerking: collectievorming en -verwerking, activiteitenaanbod, publiekswerking, informatiebemiddeling, educatieve werking
 • Je doet dat in continu overleg en samenwerking met je team, de coördinator vrije tijd en andere relevante interne en externe partners.
 • Je zoekt actief naar actuele noden, behoeften en blinde vlekken.
 • Je bouwt samenwerkingsinitiatieven en partnerschappen uit om het draagvlak te vergroten en zet hierbij in op burgerparticipatie en co-creatie
 • Je ontwikkelt, draagt bij aan en onderhoudt een breed netwerk binnen en buitende de organisatie zodat je op de hoogte bent van trends, projecten en ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op jouw verantwoordelijkheden en beleid. Je neemt actief deel aan relevante structurele en projectmatige werkgroepen en overlegmomenten.
 • In samenwerking met de stedelijke dienst communicatie bouw je de externe communicatie uit.
 • Je werkt mee aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond cultuur en vrije tijd.
 • Je hebt oog voor het verhogen van de participatie van specifieke doelgroepen zoals kansengroepen, tieners en jongeren.

Financiën en administratie

 • Je stuurt het financieel beheer van de dienst aan binnen de budgettaire krijtlijnen en de interne richtlijnen, je maakt financiële prognoses op en rapporteert hierover in functie van de opmaak van de budgetten.
 • Je zoekt naar subsidiemogelijkheden en volgt projectoproepen op
 • Je ontwikkelt, coördineert en verbetert werkprocessen in functie van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening
 • Je doet onderzoek en werkt voorstellen uit voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Infrastructuur

 • Samen met de dienst gebouwen ben je verantwoordelijk voor de infrastructuur van de bibliotheek in het centrum en de dorpen.
 • Je werkt daarvoor continu actief samen met de betrokken diensten zoals dienst cultuur en dienst IT.

Flexibiliteit

 • Jij én je naasten vinden het prima dat je af en toe ’s avonds en in het weekend werkt
 • Je bent bereid om je, indien nodig, bij te scholen om de functie te kunnen uitvoeren.
 • Indien nodig (ziekte of verlof) vervang je collega’s.
 • De beschrijving van de functie-inhoud vormt een beeld van de functie en de belangrijkste taken. Deze opsomming is dus geenszins volledig en mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de taken.

Profiel

Kennis

 • Basiskennis van structuur en werking van de lokale overheid
 • Goede praktische kennis van Word, Outlook en Excel. Kennis van hedendaagse digitale toepassingen en softwareprogramma’s is een pluspunt
 • Kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten
 • Grondige kennis van de specifieke regelgeving binnen de sector
 • Ruime algemene kennis

Vaardigheden

 • Over de nodige leidinggevende kwaliteiten beschikken.
 • Over de nodige management- en organisatorische vaardigheden beschikken.
 • Gevoel hebben voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen.
 • Over een goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht beschikken
 • Beschikken over initiatief en creativiteit.
 • Outreachend en omgevingsbewust werken.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • Overtuigend, daadkrachtig en besluitvaardig zijn.
 • Op een diplomatische en tactvolle wijze kunnen onderhandelen
 • De taken nauwgezet en veilig kunnen uitvoeren.
 • Ordelijk en overzichtelijk kunnen rapporteren.

Attitude

 • Stimuleren en motiveren van medewerkers.
 • Medewerkers de vrijheid kunnen geven om een eigen inbreng te hebben.
 • Leergierig zijn om de nieuwe tendensen op te sporen en eigen te maken.
 • Vlot in de omgang, communicatief, loyaal
 • Zin hebben voor orde, organisatie en discretie.
 • Het verenigingsleven en externe organisatoren als volwaardige actoren beschouwen
 • Flexibel
 • Klantvriendelijk
 • Enthousiaste houding t.a.v. de job, de opdracht van de gemeente

Aanbod

 • Voltijdse job
 • Contract onbepaalde duur
 • Weddenschaal :B1-B3
 • Haard- of standplaatsvergoeding
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques : 6.5 €/maaltijdcheque
 • Fietsvergoeding : 0,22 €/km
 • Collectieve pensioenverzekering: 3%
 • Uitgebreide en flexibele verlofregeling.
 • Flexibele uurregeling met glijdende werkuren
 • Sport@work op dinsdag- en vrijdagmiddag

Hoe solliciteren?

Solliciteren kun je door het sollicitatieformulier op de website in te vullen. Samen met dit sollicitatieformulier dien je ook je motivatiebrief, cv, een kopie van je diploma en een uittreksel strafregister op te laden. Deze sollicitatie kan ten laatste op 23 augustus 2022.

Meer weten?

Voor meer info kunt u steeds de personeelsdienst bereiken op 051/79.32.10 of via het email-adres personeelsdienst@diksmuide.be.

De oorspronkelijke vacature vind je op de vacaturepagina van Diksmuide en in de infobundel vind je meer informatie over de selectieprocedure en toelatingsvoorwaarden.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be