Bibliothecaris

Omschrijving: 

1 BIBLIOTHECARIS (M/V) (GENT)

De Hogeschool Gent verklaart volgende betrekking extern vacant:Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde: Bibliothecaris (stafmedewerker), 50 % van een voltijdse betrekking.

Taakomschrijving:

 • je hebt de algemene organisatie en leiding van de bibliotheek;
 • je coördineert de dienstverlening;
 • je geeft opleiding aan en hebt leiding over de administratieve medewerkers;
 • je verzorgt het collectiebeleid in overleg met de faculteit;
 • je bepaalt de informatienoden, je verzamelt en selecteert (digitale) informatie, je attendeert;
 • je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid;
 • je structureert en voedt de virtuele bibliotheek;
 • je verzorgt bibliotheekinstructie voor studenten en personeel en andere onderwijsondersteunende taken;
 • je organiseert public relations en een communicatiebeleid;
 • je stimuleert samenwerking met de andere bibliotheken van de hogeschool;
 • je doet aan kwaliteitscontrole en kwaliteitszorg;
 • je bouwt je deskundigheid op en breidt het uit.

Bij eventuele vragen of opmerkingen over de functie-inhoud kan u terecht bij mevrouw Sofie Vandroemme, voorzitter van de selectiecommissie en diensthoofd bibliotheken, via e-mail :
Sofie [dot] Vandroemme [at] hogent [dot] be

Verwacht:

Toelatingsvoorwaarden

 • Voldoen aan de algemene voorwaarden van artikel 89 van het hogeschooldecreet;
 • Bij indiensttreding of ten laatste op 15-11-2012 in het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld;
 • In het bezit zijn van een getuigschrift van de aanvullende studie informatie- en bibliotheekwetenschap of het diploma van bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde of gelijkwaardig.

Profielbeschrijving:

Kennis en ervaring

 • je hebt kennis van en ervaring met het catalogiseren en ontsluiten van bibliotheekmaterialen;
 • je hebt kennis van en ervaring met geautomatiseerde bibliotheeksystemen;
 • je talenkennis wordt gewaardeerd;
 • je hebt ervaring met en feeling voor informatica-applicaties;
 • je hebt belangstelling voor en ervaring met hedendaagse informatiestromen.

Vaardigheden en attitudes

 • je hebt zin voor organisatie;
 • je hebt een pedagogische ingesteldheid;
 • je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden;
 • je bent bekwaam om een team te motiveren en hebt zin voor overleg en samenwerking;
 • je bent probleemoplossingsgericht en beschikt over efficiënte beslissingsvaardigheden;
 • je hebt verantwoordelijkheidszin;
 • je bent klantvriendelijk, diplomatisch en vastberaden;
 • je hebt zin voor initiatief;
 • je bent kritisch ingesteld;
 • je bent bereid om je bij te scholen.


Vereiste studies:

» Master

» Licentiaten Universitair onderwijs

Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed)

Werkervaring: beperkte ervaring

Biedt:

Tijdelijke job.

Contract van bepaalde duur

Tijdregeling: Deeltijds - 19 uren per week

Dienstregeling: Dagwerk

Aanstelling

Statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor een periode van 1 jaar met ingang vanaf ten vroegste 15-11-2012, met mogelijkheid tot verlenging op basis van evaluatie.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde expertise en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum); maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: ? 2.868,44; A12: ? 3.158,18; A21: ? 3.177,08; A22: ? 3.508,03.

Naast eventuele anciënniteit uit de openbare sector kan ook nuttige beroepservaring uit de privé-sector worden verrekend. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Speciale voordelen : gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een personeelskaart met extra voordelen.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


Vermoedelijke aanwerfdatum: 15/11/2012

Plaats tewerkstelling:

Kortrijksesteenweg 14
9000 GENT

Toon kaart

Solliciteren:

VLAAMSE AUTONOME HOGESCHOOL GENT

Kortrijksesteenweg 14
9000 GENT

Mogelijk te solliciteren via onze website: http://www.hogent.be/vacatures

Vermeld de referentie: GHB E 173

U kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 27-10-2012, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van uw curriculum vitae en uw motivatiebrief. Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Sollicitaties tot en met 27/10/2012

Opleidingsniveau: 
niveau A (master - universitair)
Solliciteren voor: 
27.10.2012
Werkgever: 
Vlaamse Autonome Hogeschool Gent
Organisatie: 
Locatie: 
Gent
België