Beleidscoördinator bovenlokale cultuur

Beleidscoördinator bovenlokale cultuur

Solliciteren voor: 2020-02-16

De gemeenten Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren gaan voortaan voluit samenwerken rond vrije tijd. Dat voornemen krijgt vorm in de Vrijetijdsregio Druivenstreek, een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS). Als Beleidscoördinator vrijetijdsregio Druivenstreek ga je daarin te werk als een volleerd serrist. Je zorgt voor een stevig gebinte waarlangs je de lokale werkingen leidt naar een geïntegreerde samenwerking. Je knipt en stookt bij zodat alle geledingen tot volle wasdom komen. Je oogst een toegankelijke en verbindende vrijetijdswerking, met en voor álle inwoners van de Druivenstreek.

Werkgever

De gemeenten in de Druivenstreek hebben reeds een lange geschiedenis van bovenlokaal samenwerken in de vrijetijdssfeer. Zo kennen de cultuur- en gemeenschapscentra van de gemeenten Overijse, Hoeilaart en Tervuren, en gemeenschapscentrum de Bosuil van vzw ‘de Rand’ in Jezus-Eik een sterke samenwerkingstraditie: o.a. kennisdeling en expertise-uitwisseling, projectwerking en samenwerking op het gebied van aanbod en communicatie worden behartigd. De bibliotheken Overijse, Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg en Bertem werken daarnaast bewust bovenlokaal samen aan uitdagingen voor de sector, zoals e-inclusie, kansenbeleid en leespromotie. De gemeenten werken bovendien structureel samen rond sportparticipatie (het ‘sportelen’), en op projectmatige basis rond jeugdthema’s. Op het vlak van toerisme worden de wandel- en fietsroutes en activiteiten in het druivenseizoen (juli tot oktober) nauw afgestemd. Deze geschiedenis van bovenlokaal samenwerken in de vrijetijdssfeer zit nu vervat in de intergemeentelijke samenwerking ‘Vrijetijdsregio Druivenstreek’.

De intergemeentelijke samenwerking kan op basis van het decreet Bovenlokale Cultuurwerking ondersteund worden met een werkingssubsidie als ze een regierol opneemt als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Dit decreet bestaat sinds 1 januari 2019 en heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren. Centraal in het nieuwe decreet staat het begrip transversaliteit: ‘verbinding’ tussen zowel culturele disciplines zoals cultureel erfgoed, circuskunsten en sociaal-cultureel werk, als tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend in de Druivenstreek zijn toerisme, onroerend erfgoed, jeugd en sport, maar ook samenwerking met onderwijs en welzijn.

Taakomschrijving

Vervullen van de regierol voor het bovenlokale cultuur- en vrijetijdsveld:

 • Instaan voor visieontwikkeling, (beleids)coördinatie en het financieel beheer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
 • Het opvolgen van de stuurgroep en de werkgroepen in de verschillende beleidsdomeinen. Deze actoren informeren, ondersteunen en aanzetten tot actie.
 • Actoren samenbrengen, netwerken opzetten en er zelf deel van uitmaken. Het netwerk onderhouden en verduurzamen.
 • Bruggen bouwen tussen actoren in het werkveld en hen duurzaam verbinden. Afstemming zoeken en transversale samenwerkingsverbanden ontwikkelen en uitbouwen.
 • De belangen van het IGS m.b.t. bovenlokale cultuur- en vrijetijdswerking behartigen op diverse niveaus.

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma of minstens 3 jaar aan gelijkwaardige werkervaring in een coördinerende functie.

Aanbod

 • Een afwisselende & uitdagende job met flexibele uren.
 • Een contract van bepaalde duur (31/12/2025)
 • Een loon volgens barema A1a-A3a (master), relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen.
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques € 8, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding).
 • Een aantrekkelijk verlofstelsel.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve van twee jaar.

Hoe solliciteren?

Tot en met 16 februari 2020 kan je online solliciteren via https://ccselect.probisgroup.be/vacatures/ door jouw motivatiebrief en CV, een kopie van het gevraagde diploma, en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen.

Meer informatie?

Bijkomende informatie kan je terugvinden op https://ccselect.probisgroup.be. Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Je kunt de vacature samen met een uitgebreide functiebeschrijving terugvinden op de website van het interimkantoor.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be