Assistent dienstleider bibliotheek

Assistent dienstleider bibliotheek

Solliciteren voor: 2022-05-15

Een job bij het lokaal bestuur Wichelen betekent werken in een dynamische omgeving, waar de tevredenheid van de burger centraal staat. Een plek waar je inhoudelijk je steentje kan bijdragen en waar je inspanningen bijdragen tot een aangename gemeente om in te wonen. Binnen het lokaal bestuur Wichelen stellen er zich dagelijks gevarieerde jobinhoudelijke uitdagingen, die je de mogelijkheid geven om jezelf verder te ontwikkelen en te ontplooien.

Lokaal bestuur Wichelen is op zoek naar een assistent dienstleider voor de bibliotheek. Het gaat om een selectieprocedure met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en het invullen van een halftijdse vacante functie in contractueel verband.
De assistent dienstleider ontwikkelt en implementeert bibliotheekinitiatieven en begeleidt gebruikers met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening van de bibliotheek.

Wil jij ook je steentje bijdragen om van Wichelen een aangename gemeente te maken waar het goed is om te leven, te werken en te ontspannen? Dan ben jij de geknipte persoon om ons team te versterken!

De bibliotheek van Wichelen bestaat uit de hoofdbibliotheek in Schellebelle en twee filialen in Wichelen en Serskamp. De bibliotheek van Wichelen maakt deel uit van Dijk92. Dit is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van openbare bibliotheken, culturele centra uit de regio en de Erfgoedcel Land Van Dendermonde.

Functie

Algemene werking:

 • onthalen, informeren en begeleiden van bezoekers, groepen en klassen
 • mee beheren lenersadministratie
 • mee instaan voor het vormen van een actuele collectie die aan de verwachtingen van de leners voldoet
 • mee instaan voor een klantvriendelijke presentatie van de materialen in de rekken

Beleidsvoorbereidende taken

 • samen met de bibliothecaris de doelmatigheid van de organisatie en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen de bibliotheek beoordelen en formuleren van verbetervoorstellen
 • meewerken aan de opmaak van het beleidsplan en budget
 • detecteren van behoeften bij verschillende doelgroepen
 • deelnemen aan werkgroepen

Scholenwerking

 • in samenspraak met de scholen een planning voor de klasbezoeken opstellen
 • aanspreekpunt zijn voor leerkrachten met vragen rond leesbevordering en boekpromotie
 • begeleiden van klasbezoeken
 • uitwerken van bestaande activiteiten (zoals Jeugdboekenmaand) en mee bedenken van nieuwe activiteiten en acties in het kader van de scholenwerking

Educatieve werking

 • ontwikkelen en begeleiden van activiteiten voor peuters, kleuters, kinderen en jongeren, met als belangrijkste doel toeleiding naar de bibliotheek en stimuleren van leesplezier
 • uitwerken van bestaande activiteiten (zoals Leesjury, Boekstart-dag) en mee bedenken van nieuwe activiteiten en acties rond (voor)lezen in samenwerking met vrijwilligers en externe partners (Huis van het Kind,...).
 • het bevorderen van (informatie- en media)geletterdheid en e-inclusie (initiatie, workshops, infosessies, lezingen, presentaties)

Verzorgen geschreven communicatie naar leners toe

 • mee beheren van de website
 • mee beheren van de facebookpagina
 • mee opstellen van teksten voor nieuwsbrief
 • mee behandelen van schriftelijke vragen of klachten van leners

Profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma 'graduaat Informatiebeheer: bibliotheek en archief' of een bachelor diploma; 
  Een educatieve of pedagogische bachelor of een bachelor in sociaal-agogisch werk of enige ervaring is een surplus.
 • Je slaagt voor het aanwervingsexamen

De gezochte competenties kun je raadplegen in de infobundel onderaan de pagina.

Aanbod

 • Het betreft een deeltijdse functie (0,5 VTE).
 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3.
 • Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring, geïndexeerd: 15.981,72 euro (1.331,81 euro per maand).
 • Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van zes jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie. Alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd in statutair of contractueel verband komen in aanmerking conform de betreffende artikel 59 van de RPR.
 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per kilometer.
 • Tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer.
 • De nodige opleidingsmogelijkheden. 
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis op voorwaarde dat men het volledige voorgaande kalenderjaar voltijdse prestaties heeft geleverd binnen het lokaal bestuur, zo niet geldt een pro rata regeling.

Hoe solliciteren?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk 15 mei 2022, online via deze link. De aanwervingsprocedure bestaat uit een schriftelijk (dinsdag 7 juni 2022 - onder voorbehoud) en een mondeling (donderdag 7 juli 2022 - onder voorbehoud) gedeelte.

De geldigheidsduur van de wervingsreserve, met inbegrip van eventuele verlenging, bedraagt ten hoogste 36 maanden en is verlengbaar met 24 maanden, onder voorwaarde dat de geselecteerde competenties nog relevant zijn voor de inhoud van de functie. Kandidaten in de wervingsreserve die zonder ernstige motivatie een aanbod voor een vacante functie weigeren, worden uit de wervingsreserve geschrapt. De aanstellende overheid beoordeelt de ernst van de opgegeven motivatie.

Meer info over de sollicitatieprocedure vind je in de infobundel onderaan de pagina.

Meer weten?

Problemen met solliciteren of vragen? Neem dan contact op met de personeelsdienst via personeelsdienst@wichelen.be of via het algemeen nummer 052 43 24 00.

De oorspronkelijke vacature vind je hier. Raadpleeg zeker de infobundel onderaan de pagina voor meer informatie over de functie, toelatingsvoorwaarden en selectieprocedure.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be