Archivaris-informatiebeheerder bij de Griffie

Archivaris-informatiebeheerder bij de Griffie

Solliciteren voor: 2021-04-20

Werkgever

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek. Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving. Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Functie

De archivaris-informatiebeheerder is verantwoordelijk voor het archief- en informatiebeheer volgens het beleidsplan en in lijn met de decretale en federale verplichtingen.

 • Je geeft leiding aan een klein team medewerkers en adviseert beleid en administratie op het vlak van archief- en informatiebeheer.
 • Je adviseert de diensten zodat de documenten op een goede, geordende en in toegankelijke staat worden beheerd, zowel op papier als digitaal.
 • Je stuurt de uitvoering aan van, houdt toezicht op en communiceert over de archieftaken (acquisitie, selectie, vernietiging en bewaring, ontsluiting en valorisatie), voor zowel digitaal als papieren archief.
 • Je bent een sleutelfiguur in de verhuisvoorbereiding van het papieren archief naar de Leopoldskazerne, afkomstig van zowel het archiefgebouw als de diensten.

De functiebeschrijving vind je in bijlage onderaan de pagina.

Profiel

 • In het bezit zijn van een master in de geschiedenis OF algemeen masterdiploma aangevuld met een master na master Archivistiek - Erfgoedbeheer en hedendaags documentenbeheer.
 • Ervaring is geen vereiste.

Wat moet je kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • Je kunt werken met Officetoepassingen.
 • Je kent de werking van het provinciebestuur.
 • Je hebt kennis van klassements- en archiveringsmethodes (papier en digitaal).
 • Je hebt kennis van maatregelen van digitale duurzaamheid.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en decreetgeving waaronder de archiefwet, het archiefdecreet, de openbaarheidswetgeving, het provinciedecreet, de federale en Vlaamse wetgeving hergebruik van overheidsinformatie, de privacy- en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Je hebt kennis van archivistiek en hedendaagse documentbeheer.
 • Je hebt kennis van de hedendaagse geschiedenis en erfgoedbeheer.
 • Je kunt heel nauwkeurig werken.
 • Je kunt het wettelijk kader efficiënt vertalen naar pragmatische oplossingen.

Niet verreist, maar wel pluspunten:

 • Ervaring in een openbaar bestuur.
 • Ervaring met de leiding van / werken in een archiefdienst.

Meer informatie over de selectievoorwaarden vind je op de website van de werkgever.

Aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van organisatiemedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden. Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan door op de knop 'solliciteren' te drukken op de website van de werkgever. Vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen dinsdag 20 april 2021.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Master in de geschiedenis OF algemeen masterdiploma aangevuld met een master na master Archivistiek - Erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer(raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage)
 • Motivatiebrief (vrijblijvend).

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden op vrijdag 30 april 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Meer weten?

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C, dienst Werving en Personeelsbeheer; via telefoonnummer: 09 267 74 57 of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be.

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Steven Ghysens, provinciegriffier; via telefoonnummer: 09 267 80 20, via GSMnummer: 0471 99 02 82 of e-mailadres: steven.ghysens@oost-vlaanderen.be.

Bekijk de informatiebundel onderaan de pagina of bekijk de oorspronkelijke vacature op de website van de werkgever.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be