Archivaris-informatiebeheerder

Archivaris-informatiebeheerder

Solliciteren voor: 2021-09-24

Werkgever

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek. Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving. Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Functie

 • De archivaris-informatiebeheerder is verantwoordelijk voor het archief- en informatiebeheer volgens het beleidsplan en in lijn met de decretale en federale verplichtingen.
 • Je adviseert de diensten zodat de documenten op een goede, geordende en in toegankelijke staat worden beheerd, zowel op papier als digitaal.
 • Je stuurt de uitvoering aan van, houdt toezicht op en communiceert over de archieftaken (acquisitie, selectie, vernietiging en bewaring, ontsluiting en valorisatie), voor zowel digitaal als papieren archief.
 • Je bent een sleutelfiguur in de verhuisvoorbereiding van het papieren archief naar de Leopoldskazerne, afkomstig van zowel het archiefgebouw als de diensten.

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • je beschikt over een master in de geschiedenis of een masterdiploma aangevuld met een master na master Archivistiek - Erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer
 • je kan werken met Officetoepassingen
 • je kent de werking van het provinciebestuur
 • je hebt kennis van klassements- en archiveringsmethodes (papier en digitaal)
 • je hebt kennis van maatregelen van digitale duurzaamheid
 • je hebt kennis van relevante wet- en decreetgeving waaronder de archiefwet, het archiefdecreet, de openbaarheidswetgeving, het provinciedecreet, de federale en Vlaamse wetgeving hergebruik van overheidsinformatie, de privacy-en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • je hebt kennis van archivistiek en hedendaags documentbeheer
 • je hebt kennis van de hedendaagse geschiedenis en erfgoedbeheer
 • je kan heel nauwkeurig werken
 • je kan het wettelijk kader efficiënt vertalen naar pragmatische oplossingen.

Niet vereist, wel pluspunten:

 • ervaring in een openbaar bestuur
 • ervaring met werken in een archiefdienst.

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding:

 • interne softwaretoepassingen
 • Filemaker Pro
 • hef- en tiltechnieken
 • kennis en opbouw van het provinciaal archief

Aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van organisatiemedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden. Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,...

Hoe solliciteren?

Deadline om te solliciteren is vrijdag 24 september 2021. Klik op de knop “Solliciteren”. Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv
 • diploma master in de geschiedenis of een masterdiploma aangevuld met een master na master Archivistiek - Erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer
 • motivatiebrief (vrijblijvend).

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen: via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen) via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen). Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf vrijdag 1 oktober 2021 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure. We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Sollicitatieprocedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - donderdag 7 oktober 2021
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test, word je uitgenodigd voor deze test - dinsdag 26 oktober 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden. Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten. Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, ...) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Meer weten?

Informatie over de functie: Remco Bruijnje, projectverantwoordelijke informatiebeheer, staat je graag te woord via mail: remco.bruijnje@oost-vlaanderen.be, telefoonnummer: 09 267 77 41 of GSM-nummer: 0477 99 50 05.

Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Thaïs Thys, medewerker HR, via personeel.teamC@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 74 57.

Bekijk de oorspronkelijke vacature op de website van provincie Oost-Vlaanderen.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be