Archivaris ‘Erfgoedwerking’

Archivaris ‘Erfgoedwerking’

Solliciteren voor: 2019-02-17

Deze functie staat open voor iedereen. Groep Mechelen stimuleert gelijke kansen en diversiteit en werft aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of handicap.

Het Stadsarchief Mechelen (SAM) is sinds 1802 de bewaarder van het Mechels archivalisch erfgoed en streeft naar een kwaliteitsvolle werking gestoeld op volgende krachtlijnen:

 • als culturele archiefinstelling zorg dragen voor de unieke en veelzijdige Mechelse archieven.
 • een sterk en laagdrempelig publieksaanbod realiseren voor stad en regio door het toegankelijk maken van een bundeling van archieven, beeldcollecties en een erfgoedbibliotheek.
 • andere archiefbeheerders in Mechelen en regio ondersteunen, in het bijzonder via zijn voortrekkersrol binnen het Dynamisch Archievenplatform Mechelen-Kempen (DYNA’MK).
 • aan expertisedeling doen binnen de archiefsector.
 • er zijn voor en door iedereen en zo de sociale cohesie binnen de stad en zijn omgeving versterken.

Om dit waar te maken zoekt het Stadsarchief naar enthousiaste en deskundige medewerkers die daaraan willen meewerken. Concreet zijn we met het Mechelse archiefteam op zoek naar een archivaris die - naast de courante archieftaken – zich zal toeleggen op het ontsluiten en presenteren van de Mechelse archieven voor een zo breed mogelijk publiek en op het actief betrekken van diverse doelgroepen bij dit erfgoed. Je werkt daarbij nauw samen met de hoofdarchivaris, de archivaris ‘digitale archivering en – ontsluiting’, de archiefmedewerkers en de vrijwilligers.

Functie

De functie omvat volgende opdrachten:

Algemeen

 • Je staat de hoofdarchivaris bij in het beheer en de organisatie van het Stadsarchief.
 • Je formuleert beleidsvoorstellen en -adviezen binnen het Stadsarchief en zorgt mee voor de voorbereiding en uitvoering van algemene beleidslijnen. Je houdt daarbij rekening met het recente Cultureel Erfgoedbeleid op Vlaams niveau en met de noden van de stedelijke organisatie.

Collectiebeleid

 • Je draagt actief bij tot het verfijnen en afstemmen van het collectiebeleid, zowel intern als met de stedelijke erfgoedpartners (Musea & Erfgoed, Archeologie, Openbare Bibliotheek).
 • Je werkt actief mee aan prospectie, waardering en (her)bestemming van de eigen en te verwerven collecties en deze van specifieke erfgoedgemeenschappen (o.m. voetbalclubs, bevolkingsgroepen van andere origine, beiaardgemeenschap)
 • Digitale ontsluiting en inventarisatie
 • Samen met je collega-archivaris sta je in voor de ordening, inventarisatie en opmaak van nadere toegangen van onverwerkte archiefbestanden. Je beschrijft archieven volgens de ISAD(G)-normen en structureert ze tot een overzichtelijk geheel.
 • Je coördineert de diverse digitaliserings- en ontsluitingsprojecten

Publiekswerking, vrijwilligerswerking en participatie

 • Je staat in voor de coördinatie en opvolging van de leeszaalwerking
 • Je werkt aan de voortdurende verbetering van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en promotie van het digitaal informatieaanbod
 • Je zorgt voor de bekendmaking en valorisatie van de archieven door het organiseren en promoten van aangepaste publieksgerichte initiatieven zoals (digitale) tentoonstellingen, lezingen, geleide bezoeken, Erfgoeddagen, enz. Je doet dat zoveel mogelijk in samenwerking met andere diensten van de afdeling Cultureel Erfgoed en Cultuurontwikkeling.
 • Je coördineert de bestaande vrijwilligerswerking en bouwt deze verder uit. Je doet daarbij aan kennisdeling over vrijwilligerswerking met de andere stedelijke erfgoeddiensten van de afdeling Cultureel erfgoed. Je draagt aldus bij tot de optimalisatie van de werking van en een coherent vrijwilligersbeleid binnen deze afdeling.
 • Je streeft ernaar om de participatie van diverse doelgroepen te verhogen en werkt voorstellen daarvoor uit.
 • Regionale werking
 • Je neemt deel aan de werking van het regionale archievenoverleg DYNA’MK (Dynamisch Archiefbeheer Mechelen-Kempen) en neemt eventueel de coördinatie van een werkgroep waar.
 • Je draagt bij tot de verbreding en regionalisering van een deel van het huidige digitale publieksaanbod (beeldbank, genealogische bronnen, digitale Gazet van Mechelen)
 • Je staat in voor de communicatie over de regionale rol van het Stadsarchief naar de partners en naar het publiek

Andere taken en opdrachten

Je ondersteunt je collega-archivaris en de medewerkers waar mogelijk bij andere basistaken rond dienstverlening, wetenschappelijk onderzoek, conservatie en restauratie.


Profiel

Kennis

 • Je bent in het bezit van een Master in de Geschiedenis.
 • Daarnaast ben je in het bezit van een Master na Master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer en/of kan je minimaal 1 jaar relevante ervaring met archieftaken in een professionele archiefinstelling aantonen.
 • Je hebt een goede kennis van de archivistiek in het algemeen.
 • Je hebt kennis van archiefwetgeving, archieforganisatie in Vlaanderen en de algemene vakproblematiek.
 • Je bent vertrouwd met de wetgeving over het archiveren: openbaarheid van bestuur, auteursrecht, privacy en GDPR.
 • Je bent vertrouwd met de concepten en ontwikkelingen in de erfgoedsector. Je beschikt over enige kennis ter zake en wil deze graag verder ontwikkelen.
 • Je bent IT-vaardig en kan deze kennis gemakkelijk vertalen naar je job als archivaris.
 • Je leest en begrijpt vlot Franse teksten.
 • Kennis van paleografie is een pluspunt.

Vaardigheden

 • zelfstandig kunnen plannen, organiseren, motiveren en evalueren,
 • projectmatige aanpak kunnen opzetten en begeleiden.
 • efficiënt kunnen werken en besluitvaardig zijn.
 • kunnen communiceren en samenwerken in groep.
 • correcte mondelinge en schriftelijke taal gebruiken.

Attitudes

 • verantwoordelijkheidszin.
 • zin voor engagement en betrokkenheid bij werk en organisatie.
 • ambitie plannen te realiseren.
 • creativiteit en open staan voor veranderingen.
 • bereidheid bestendig bij te scholen.
 • diplomatisch ingesteld zijn.
 • doorzettingsvermogen met aandacht voor detail.
 • flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden.
 • klant- of publieksgerichtheid.
 • discretie, collegialiteit en loyauteit tegenover bestuur en eigen dienst.

Aanbod

 • Een voltijds (38 uur/week) contract van onbepaalde duur op niveau A1a-2a.
 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit 3.107,98 € per maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, …

Procedure

Je kandidatuur (CV + motivatiebrief + kopie van je diploma) stuur je ten laatste op 17 februari 2019  naar departement Personeel,  aanwervingen@personeelmechelen.be met vermelding van de vacaturetitel. (Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via email, kijk dus zeker je spam / ongewenste mail na als je een paar dagen voor de selectiedatum nog niets van ons hebt gehoord).

De selectie start met een CV-screening. Enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor de selectie. (maximum 12)
De selectie omvat psychotechnische proeven en een selectiegesprek. Voorafgaand aan het gesprek krijgen de kandidaten een opdracht die zij tijdens het selectiegesprek kunnen toelichten. De gesprekken gaan door op 4 en 5 maart 2019.

Inlichtingen

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, contacteer Willy Van de Vijver op 015 20 43 46 of via willy.vandevijver@mechelen.be .
Voor meer informatie betreft de selectieprocedure, contacteer Marjoleine de Moor op 015 45 33 45 of via marjoleine.demoor@personeelmechelen.be .

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be