Archivaris

Archivaris

Solliciteren voor: 2019-04-28

Werkgever

Met zo'n 3800 medewerkers en een uitgebreid scholennetwerk, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.
De missie van de Dienst Archieven bestaat erin het geheel van de archieven van de Stad Brussel te beheren. Daarbij gaat het niet enkel om het toegankelijk maken van de inhoud van de archieven (sorteren, klasseren, inventaris … ) maar ook om het valoriseren van dit interessante patrimonium (evenementen, tentoonstellingen, publicaties … ). De dienst speelt ook een belangrijke rol in het dematerialiseringsproject en dat de stadsdiensten op touw hebben gezet maar ook voor het beheer van elektronische documenten.

Functie

Samen met je team waak je erover dat de Stad Brussel voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het vlak van openbare archieven. Je staat in voor het duurzaam bewaren van de opgeslagen stukken en de toegankelijkheid ervan naar onderzoekers en het publiek toe. Je deelt je expertise met verschillende stadsdiensten om hen bij te staan in hun documentatiebeheer en de dematerialiseringsprojecten.

TAKEN

 • Je sorteert, klasseert, inventariseert de documenten die in de archieven bewaard worden en maakt ze toegankelijk
 • Je beheert het klassementsplan van de documentatieproductie van de Stad, houdt het up-to-date en verzekert een optimale bewaring van de verschillende stukken
 • Je neemt deel aan het beheer van elektronische documenten en het records management
 • Je coördineert en controleert de archiefoverdrachten van de stadsdiensten
 • Je neemt deel aan dematerialiseringsprogramma’s van de administratie
 • Je neemt deel aan het verzamelen van archieven en aan de noozakelijkheidsanalyse om bepaalde stukken te verwerven
 • Je voert audits uit op de documentatieproductie van de verschillende stadsdiensten
 • Je neemt deel aan de valorisatie van het historisch en documentatiepatrimonium van de Stad en de communicatie hierrond
 • Je verzekert de permanentie in de leeszaal
 • Je volgt de evolutie en reglementeringen net als nieuwe archiveringstechnieken van dichtbij op

Profiel

 • Je bent in het bezit van een master/licentiaatsdiploma geschiedenis met een opleiding in archivering
 • Je beheerst verschillende technieken voor conservering, digitalisering, inventarisering en records management
 • Je hebt een goede kennis van de archiveringsnormen, ISAD(G)
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een analytisch denkvermogen
 • Je bent in staat op een coherente manier prioriteiten te stellen en de verschillende etappes te definiëren en te organiseren om je objectieven binnen de opgelegde deadline te realiseren
 • Je bent een vlot communicator, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kan vlot in teamverband werken, zowel met de collega's als met de leidinggevenden
 • Je hebt een goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk)
 • Je kan vlot overweg kunnen met MS Office

 

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be