Archiefmedewerker

Archiefmedewerker

Solliciteren voor: 2022-09-25

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkt aan het opschonen van het papieren archief. Ben je op zoek naar een tijdelijke job die fysieke met administratieve taken afwisselt en gemakkelijk bereikbaar is met de trein? Dan is dit een job voor jou.

Functie

Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft als missie: als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven. Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit drie afdelingen:

 • Kennis en Beleid
 • Subsidiëren en erkennen
 • Waarborgen en beheren

Als medewerker archief werk je in de afdeling Kennis en Beleid, in het team Kennisontwikkeling. Je zal samenwerken met collega’s uit één of meerdere teams om aan hun archieven te werken. Je wordt begeleid door de informatiebeheerder van het departement.

Je takenpakket omvat:

 • Je brengt orde in bepaalde deelarchieven na een inhoudelijke analyse, zodat dit archief daarna verwerkt kan worden..
 • Je koppelt dossiers en documenten aan de juiste beheersregels binnen het departement.
 • Je schoont dossiers (verwijderen van plastic, metaal, kaften, …).
 • Je plooit archiefdozen en steekt daarin de dossiers die bestemd zijn voor overdracht naar het centrale archiefdepot van de Vlaamse overheid. Daarnaast inventariseer je de dossiers in een overdrachtslijst (Excel).
 • Je labelt over te dragen archiefdozen en plaatst deze op paletten.
 • Je regelt het transport naar het archiefdepot.
 • Je werpt te vernietigen dossiers na registratie in daarvoor bestemde containers.

Profiel

Formele deelnemingsvoorwaarden:

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

 • Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier.
 • Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.
 • Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Competenties:

Technische competenties:

 • Je bent in staat fysieke arbeid uit te voeren
 • Je werkt nauwkeurig
 • Je bent in staat snel nieuwe informatie op te nemen, te interpreteren en toe te passen.
 • Je kan zelfstandig werken
 • Je hebt (basis)kennis van MS Word en Excel.
 • Ervaring met archiefwerking is een pluspunt, maar niet vereist

Persoonsgebonden competenties:

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1)
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)

Aanbod

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022. Een afwijking van de startdatum is bespreekbaar, de einddatum niet.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van medewerker (rang C1, salarisschaal C111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris aan een tewerkstellingspercentage van 100% is minimaal 2.239 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Via de salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 25 september 2022. Stuur je cv en motivatiebrief bij voorkeur in pdf naar: harald.nilens@vlaanderen.be. Of je stuurt het naar: Departement Cultuur, Jeugd en Media, t.a.v. Harald Nilens, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Op basis van het ingediende cv en de motivatiebrief wordt een voorselectie gemaakt. De sterkste kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Op basis daarvan wordt de beste kandidaat gekozen voor de functie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

Meer weten?

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: Harald Nilens, Informatiebeheerder, via Harald.Nilens@vlaanderen.be of +32 22 53 43 16
Voor extra informatie over de selectieprocedure, arbeidsvoorwaarden en deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen
met: Ben Geenens, Selectieverantwoordelijke via Ben.Geenens@vlaanderen.be of 02 553 42 90.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog.

Meer informatie over werken bij de Vlaamse overheid vind je hier.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be