Afdelingshoofd cultuur / Afdelingshoofd vrije tijd

Afdelingshoofd cultuur / Afdelingshoofd vrije tijd

Solliciteren voor: 2022-11-30

Functieomschrijving

De cluster Cultuur en Vrije Tijd geeft in onze stad Sint-Niklaas een gezicht aan de stad.
Je kent ons onder meer als dé stad van de Sint en de stad van de Ballonfeesten, maar er is nog veel meer te ontdekken op vlak van cultuur en vrije tijd en daar zijn we fier op!

Voor deze dienst zijn wij op zoek naar 2 geëngageerde leidinggevenden: een afdelingshoofd Cultuur én een afdelingshoofd Vrije Tijd.

Het nieuwe afdelingshoofd …

 • is iemand die de visie en strategie over cultuur en vrije tijd in onze stad verder kan ontwikkelen, aanscherpen en coördineren samen met de betrokken partijen;
 • kan de kwaliteit van onze dienstverlening bewaken, opvolgen en bijsturen waar nodig;
 • ziet sterktes en kansen over de afdeling heen en kan inzetten op het versterken van de dienstverlening en het aanbod;
 • is bovenal een teamspeler die natuurlijk leiderschap combineert met kennis en ervaring.

In de infobundel vind je meer details over de functie, het organogram van onze cluster en de verwachtingen naar de nieuwe collega’s. We hopen dat je geprikkeld bent door deze 2 uitdagende jobs die elk op hun terrein heel veel voor de stad in beweging zullen brengen en realiseren.

Heb je goesting gekregen om voor een échte meerwaarde te zorgen? Dan maken we heel graag kennis met jou! Bezorg ons snel jouw motivatiebrief als start van onze samenwerking.
Tot binnenkort!


Kopieer de link in uw browser om de infobundel van deze vacature te openen:
http://www.jobsolutions.be/vacancies/13605/info_document

Profiel

Op woensdag 30 november 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor de capaciteitstest niveau master
 • je hebt minimaal één jaar relevante beroepservaring
 • je slaagt voor de selectieproeven

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

 • voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een master diploma: capaciteitstest niveau master
 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 • praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Jobgerelateerde competenties

 • De resultaten van de werking, de evoluties, de belangen communiceren aan interne of externe partners
 • Een beleid voor partnerschappen met sportclubs, verenigingen, ... opstellen en uitvoeren
 • De budgettaire en materiële middelen van de organisatie beheren of de financiële verrichtingen plannen
 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
  Een vooruitgangstraject voorstellen

Aanbod

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar. Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige onbeperkt kan meetellen voor de geldelijke anciënniteit
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 3.500,01 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 4.573,23 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteer via site werkgever

Inschrijven kan tot ten laatste woensdag 30 november 2022 (datum poststempel of e-sollicitatie telt). Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR: vacatures@sint-niklaas.be of 03 778 31 23.

Sollicitaties tot en met 30 november 2022
Vermeld de referentie: 1667206443-6acfa6c0f4

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be