Afdelingshoofd Bibliotheek

Afdelingshoofd Bibliotheek

Solliciteren voor: 2022-01-16

Functie

Als afdelingshoofd bibliotheek ben je verantwoordelijk voor het initiëren, stimuleren, coördineren en begeleiden van het openbaar bibliotheekwerk.

De Brasschaatse bibliotheek is één van de grootste bibliotheken in de regio en beheert een indrukwekkende collectie aan literatuur en audiovisuele materialen. Daarnaast wordt actief ingezet op nieuwe ontwikkelingen in de sector, denk o.m. aan de uitlening van e-boeken, de inrichting van een ontmoetingsruimte, de installatie van een automatisch bibliotheeksysteem dat onbemande openingsuren toelaat, de organisatie van allerhande activiteiten en vormingen, de samenwerking met scholen,…

Het bibliotheekteam telt een 18-tal enthousiaste collega’s. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor elkaar zo flexibel en efficiënt mogelijk wordt gewerkt.

Profiel

Competentieprofiel

Vereiste gedrags- en kenniscompetenties

 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
 • Coachen en ontwikkelen: medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei en verruiming van hun loopbaankansen.
 • Richting geven: medewerkers aansturen zodat de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd worden.
 • Delegeren: taken en verantwoordelijkheden overdragen, in overeenstemming met de mogelijkheden en de motivatie van de medewerker.
 • Communicatieve vaardigheden
 • Samenwerken: uitdragen van gedragen samenwerkingsverbanden over de grenzen van de eigen dienst en de organisatie heen.
 • Innovatie: actief bijdragen tot een voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, processen, diensten en producten.
 • Veranderingsgerichtheid: openstellen voor (organisatie-) verandering en aanpassen aan nieuwe werkwijzen en denkkaders.
 • Visie: van op een afstand zaken bekijken en ze in hun ruimere context- en tijdsperspectief plaatsen.
 • Resultaatgerichtheid: doelen concretiseren en resultaten realiseren conform het tijdspad en de afspraken.
 • Overtuigingskracht: verkrijgen van instemming door het gebruik van goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en autoriteit.
 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren.
 • Affiniteit met de sector in de ruime betekenis.
 • Ervaring of sterke interesse in volgende punten is een meerwaarde:
  • Bewezen competenties in het ontwikkelen van een bibliotheek visie.
  • Bewezen kennis van het bibliotheeklandschap in Vlaanderen.
  • Kennis van decreten, uitvoeringsbesluiten, omkaderende beleidsdocumenten en methodieken in verband met bibliotheekwerk.
  • Kennis van diverse processen van een gemeentebestuur en andere overheden inzake bibliotheekwerk.
  • Kennis van subsidiëring, noties van marketing en budgettering.
 • Bereidheid om een relevante bibliotheekopleiding te volgen.

Diplomavoorwaarde

Je bent houder van een master diploma (bij voorkeur in een sociale richting) gecombineerd met vier jaar ervaring in een leidinggevende functie.

Aanbod

Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot maximum 10 jaar beroepsrelevante anciënniteit inbrengen, voor beroepservaring opgedaan in een openbare sector is dit onbeperkt. Concreet heb je met 5 jaar anciënniteit een bruto maandloon van 3.891,96 euro en met 10 jaar anciënniteit een bruto maandloon van 4.335,91 euro. Je kan altijd een loonsimulatie aanvragen.

Daarnaast bieden wij je als bestuur:

 • Een boeiende job met een goede work-life balance
 • Flexibel uurrooster
 • 35 verlofdagen en 14 feestdagen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Opbouw 2e pensioenpijler
 • Fietsvergoeding woon-werk-woon van 0,24€/km
 • Maaltijdcheques van 7,5€ per 7,6 uur prestatie
 • Terugbetaling openbaar vervoer
 • Fruit op het werk

Hoe solliciteren?

Schrijf je online in uiterlijk op 16 januari 2022. Bezorg ons naast je CV, een motivatiebrief, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister. Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening gehouden worden.

De verkennende gesprekken worden ingepland in de week van 25 januari 2022. Voor het schriftelijk gedeelte zal je op 28 januari 2022 een thuisopdracht ontvangen. Het mondeling gedeelte van de selectieproef zal doorgaan op 31 januari 2022. De procedure wordt afgesloten met een assessment center.

Meer weten?

Meer info kan je bekomen via sollicitatie@brasschaat.be. Bekijk de oorspronkelijke vacature hier.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be