Adjunct-bibliothecaris

Adjunct-bibliothecaris

Solliciteren voor: 2023-03-19

Functie

De adjunct-bibliothecaris maakt deel uit van de staf van de bibliotheek en is verantwoordelijk voor de werking naar specifieke groepen gebruikers, vervangt de bibliothecaris bij diens afwezigheid en vervult een ondersteunende rol in de publieke dienstverlening. Hij/zij ondersteunt het bibliotheekbeleid en coördineert binnen dit beleid de operationele bibliotheekactiviteiten met als doel de bibliotheekgebruiker zo efficiënt en effectief mogelijk te bedienen.

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je in de bijlage hieronder.

Profiel

Vereiste vakkennis

 • Grondige functiegerichte kennis van de specifieke wetgeving relevant voor de functie (vb. werking van een overheid, kennis van het bibliotheekwezen,…).
 • Grondige administratieve vakkennis en –vaardigheden die vereist zijn voor de uitvoering van de functie.
 • Grondige kennis van de gangbare computerprogramma’s, nodig voor de uitvoering van de taak

Competenties

Kerncompetenties

 • Zorgvuldigheid
 • Loyaal handelen
 • Gedrevenheid/ resultaatgerichtheid
 • Samenwerken

Competenties niveau B

 • Analyseren
 • Integreren
 • Problemen oplossen
 • Beslissen
 • Organiseren
 • Klantvriendelijkheid

Meer informatie over het gewenste profiel vind je in de infobundel.

Aanbod

 • De aanstellende overheid beslist over de geldigheid van de kandidaturen, alsook over de aanstelling en datum van indiensttreding. Zorg dat bij het indienen van je kandidatuur alle gevraagde documenten aanwezig zijn, indien deze niet volledig zijn bestaat de kans dat bij het vaststellen van de geldigheid van je kandidatuur deze geweigerd wordt!
 • Voor indiensttreding moet je je bij de arbeidsgeneesheer aanbieden voor een arbeidsgeneeskundig onderzoek. De medische geschiktheid moet vaststaan vóór effectieve indiensttreding.
 • Een hospitalisatieverzekering wordt aangeboden en ten laste genomen door het lokaal bestuur Kalmthout. Gezinsleden kunnen tegen een voordelig tarief ook aangesloten worden.
 • Elektronische maaltijdcheques worden aangeboden t.b.v. 8,00 € per prestatie van 07u36 waarvan 1,09 € zelf ten laste wordt genomen.
 • Elektronische eco-cheques worden aangeboden t.b.v. 100 € per persoon per VTE per jaar. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om rechten te openen.
 • Indien je je met de fiets van en naar het werk verplaatst, ontvang je hiervoor ook een vergoeding van 0,27 €/km.
 • Volledige ten laste name openbaar vervoer in het kader van woon-werk verkeer.
 • Indien je reeds in het verleden gewerkt hebt in de privésector of als zelfstandige en indien de ervaring relevant is voor de functie, kunnen deze jaren meegerekend worden als anciënniteit bij de berekening van je maandwedde. Indien je reeds voor een ander openbaar bestuur hebt gewerkt, kunnen ook deze jaren meetellen als anciënniteit. Je dient dit te bewijzen aan de hand van tewerkstellingsattesten en functiebeschrijvingen.
 • Een bruto-aanvangswedde van € 2 881,89 en een bruto-eindwedde van € 4 858,09 op maandbasis, voltijds). Het bedrag van je netto maandwedde is afhankelijk van je niveau en trap binnen onze vastgestelde weddeschalen (in functie van verworven anciënniteit) en van je persoonlijke situatie (burgerlijke staat, personen ten laste enz.,…). Je kan steeds een weddesimulatie bekomen bij de dienst personeel en organisatie.
 • 2 de pensioenpijler.
 • Goede balans werk/privé.
 • Gunstige verlofregeling.
 • Mogelijkheid tot plaats en tijdsonafhankelijk werken.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.

Hoe solliciteren?

Bezorg je motivatiebrief samen met je uitgebreid curriculum vitae, uittreksel uit het strafregister model 2, niet ouder dan 3 maanden en een kopie van je rijbewijs B ten laatste op 19 maart 2023, via mail (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert) aan: jobs@kalmthout.be OF kom deze afgeven op de dienst personeel, elke voormiddag tussen 9 en 10 uur (via hoofdingang) of in de namiddag tussen 13: 30 en 15 uur (via zij-ingang, bel personeelsdienst): Kerkeneind 13 te 2920 Kalmthout.

Meer informatie over de procedure vind je in de infobundel.

Meer weten?

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de dienst personeelsbeleid van het lokaal bestuur Kalmthout (gemeente en OCMW), dagelijks van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur, Kerkeneind 13 te Kalmthout of telefonisch 03 376 49 44 of per mail via hrm@kalmthout.be.

Meer informatie over deze functie vind je in de infobundel hieronder. De oorspronkelijke vacature is hier te vinden.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be