Selectielijst Polders en Wateringen

Selectielijst Polders en Wateringen

Binnen de werkgroep Lokaal Overheidsarchief (VVBAD vzw) werd in maart 2008 een subwerkgroep opgericht die zich specifiek zou inlaten met het opmaken en laten goedkeuren van een selectielijst voor Polders en Wateringen.

Deze tijdelijke subwerkgroep bestond uit - in alfabetische volgorde:

 • Arseen Goossens, ontvanger-griffier Generale Vrije Polders,
 • Carine Goossens, archivaris Gemeente Beveren,
 • Geert Linthout, ontvanger-griffier Polder Land van Waas,
 • Hendrik Pylyser, ontvanger-griffier Polder Noordwatering Veurne,
 • Dirk Vancraeynest, ontvanger-griffier Zandvoordepolder en Zwinpolder,
 • Chris Vandewalle, archivaris Stad Diksmuide,
 • Caroline Vangampelaere, ontvanger-griffier Damse Polder,
 • Johan Vannieuwenhuyse, archivaris Provincie West-Vlaanderen,
 • Isabelle Verheire, archiefconsulente Provincie West-Vlaanderen, coördinator en verslaggever van de subwerkgroep.

Bij het opstellen van de lijst was de medewerking van de ontvangers-griffiers van onschatbaar belang. Dankzij hun inzet is vrij snel een selectielijst tot stand gekomen die in grote mate de realiteit weerspiegelt. Dat moet het gebruiksgemak ten goede komen. De subwerkgroep had ook het geluk dat ze voor het stramien van de lijst een beroep konden doen op het datamodel uitgewerkt door de subwerkgroep Selectielijst Gemeenten.

Het eerste resultaat werd op 16 juli 2008 ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling 'Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie' van het Algemeen Rijksarchief. In mei 2009 ontving de subwerkgroep de opmerkingen van het Rijksarchief bij de lijst. De herwerkte versie werd op 14 juli 2009 voor goedkeuring overgemaakt aan de Algemeen Rijksarchivaris en door hem goedgekeurd op 16 juli 2009. In juni 2010 werd de lijst geactualiseerd. De nieuwe selectielijst werd goedgekeurd op 9 juni 2010.

Neem - voor een goed begrip en vooraleer de lijst effectief te gebruiken - eerst de inleiding door. Daarin leest u onder meer dat selectie en vernietiging van archief op basis van de lijst slechts toegelaten is na goedkeuring door het Algemeen Rijksarchief.

Vragen, suggesties, opmerkingen bij de lijst kunnen steeds gemeld worden aan de secretaris van de subwerkgroep.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be