Selectielijst OCMW's

Selectielijst OCMW's

Binnen de werkgroep Lokaal Overheidsarchief (toen nog werkgroep Gemeentearchief) werd begin januari 2004 een aantal leden bereid gevonden zich in te zetten voor het opmaken en laten goedkeuren van een selectielijst voor OCMW's. Op 8 oktober 2015 werd de geactualiseerde selectielijst goedgekeurd door het Rijksarchief.

Binnen de werkgroep Lokaal Overheidsarchief (toen nog werkgroep Gemeentearchief) werd begin januari 2004 een aantal leden bereid gevonden zich in te zetten voor het opmaken en laten goedkeuren van een selectielijst voor OCMW's. Op 8 oktober 2015 werd de geactualiseerde selectielijst goedgekeurd door het Rijksarchief.
De medewerking van de OCMW's waar de leden van de subwerkgroep werkzaam zijn, is van onschatbaar belang. Dankzij deze inzet is de lijst niet alleen vrij snel tot stand gekomen, maar weerspiegelt zij ook in grote mate de realiteit, wat het gebruiksgemak ten goede zal komen. De subwerkgroep had ook het geluk voor het stramien van de lijst beroep te kunnen doen op het datamodel uitgewerkt door de subwerkgroep Selectielijst Gemeenten.

Het eerste resultaat werd op 4 oktober 2006 ter goedkeuring voorgelegd aan de Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie van het Algemeen Rijksarchief. Sindsdien ontvingen leden van de subwerkgroep evenwel vanuit verschillende OCMW's nog voorstellen tot wijziging of aanpassing van de lijst. Bijgevolg kwam de subwerkgroep in juni 2007, juni 2008 en februari 2009 nogmaals bijeen om de voorstellen te bespreken en de lijst op bepaalde punten aan te passen. Telkens werd die nieuwe lijst aan het Algemeen Rijksarchief voorgelegd ter goedkeuring, nl. achtereenvolgens op 29 oktober 2007, 16 juli 2008, 22 mei en 7 augustus 2009. Goedkeuring van de lijst volgde op 17 augustus 2009. Ook na de goedkeuring bleef de subwerkgroep op regelmatige basis samenkomen om opmerkingen en voorstellen te bespreken. Dit leidde tot een volledig geactualiseerde lijst, die door de Algemeen Rijksarchivaris goedgekeurd is op 8 oktober 2015.
Neem - voor een goed begrip en vooraleer de lijst effectief te gebruiken - eerst de inleiding door. Daarin leest u onder meer dat selectie en vernietiging van archief op basis van de lijst slechts toegelaten is na goedkeuring door het Algemeen Rijksarchief.

Daarna kunt u de selectielijst zelf gebruiken.
Heb je een vraag, heb je een fout gezien, of stemmen de beschrijvingen niet langer overeen met de realiteit? Mail naar informatiemanagement@kb.vlaanderen.be.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be