Publicaties

Hier kunt u publicaties bestellen die de VVBAD zelf uitgeeft en verspreidt. Bestel een publicatie

De VVBAD verspreidt in Vlaanderen de publicaties van de S@P, de Nederlandse Stichting Archief Publicaties. Bestellingen voor adressen buiten Vlaanderen kunnen geplaatst worden op http://sap.schrijen-lippertz.nl/

Het beroep van archivaris is even dynamisch als de samenleving waarvoor en waarin de archivaris zijn missie volbrengt. De samenleving is anno 2010 volop in verandering. Het beroep verandert mee.
Jaarboek 10: Archivaris
Naar aanleiding van het emiraat van prof. dr. F.C.J. Ketelaar werd een aantal oraties en afscheidscolleges van hoogleraren gebundeld tot een jaarboek. De besproken thema's variëren van informatierecht, informatie- en communicatietechnologie en bestuurlijke informatievoorziening, tot bestuursrecht en -geschiedenis.

De reeks Archiefkunde is een publicatie van de VVBAD. In elk nummer staat een archiefthema centraal.

De internationale conferentie Archives without Borders focuste op het belang van goed bestuur in een internationale context.
De handelingen van het internationale congres: Archives without Borders
Met de opeenvolgende staatshervormingen heeft Vlaanderen de bevoegdheid gekregen om het openbaar archiefwezen te organiseren. Hoe een sluitende regelgeving voor het archiefwezen er kan uitzien, wordt geschetst in dit boek.
Libraries have existed for millennia, but today the library field is searching for solid footing in an increasingly fragmented (and increasingly digital) information environment.
Cover The Atlas of New Librarianship
De Wegwijzer reikt informatie aan voor een efficiënt bibliotheek- en documentatiebeheer. Deze losbladige publicatie wordt geschreven door vakspecialisten en bijgestuurd door een redactieraad actief binnen de VVBAD.
De Wegwijzer