Publicaties

Hier kunt u publicaties bestellen die de VVBAD zelf uitgeeft en verspreidt. Bestel een publicatie

De VVBAD verspreidt in Vlaanderen de publicaties van de S@P, de Nederlandse Stichting Archief Publicaties. Bestellingen voor adressen buiten Vlaanderen kunnen geplaatst worden op http://sap.schrijen-lippertz.nl/

Dit veertiende Jaarboek van de Stichting Archiefpublicaties geeft een indruk van lopende discussies in de archivistiek over dit brede thema van macht van archieven.
Jaarboek 14: Macht en onmacht
De regelingen rond het Archieftoezicht in Nederland zijn de laatste jaren sterk in beweging. Over het thema inspectie was nog maar weinig achtergrondinformatie vastgelegd.

De reeks Archiefkunde is een publicatie van de VVBAD. In elk nummer staat een archiefthema centraal.

De internationale conferentie Archives without Borders focuste op het belang van goed bestuur in een internationale context.
De handelingen van het internationale congres: Archives without Borders
Met de opeenvolgende staatshervormingen heeft Vlaanderen de bevoegdheid gekregen om het openbaar archiefwezen te organiseren. Hoe een sluitende regelgeving voor het archiefwezen er kan uitzien, wordt geschetst in dit boek.
Libraries have existed for millennia, but today the library field is searching for solid footing in an increasingly fragmented (and increasingly digital) information environment.
Cover The Atlas of New Librarianship
De Wegwijzer reikt informatie aan voor een efficiënt bibliotheek- en documentatiebeheer. Deze losbladige publicatie wordt geschreven door vakspecialisten en bijgestuurd door een redactieraad actief binnen de VVBAD.
De Wegwijzer