Proeflijst topstukken

Proeflijst topstukken

Het Topstukkendecreet moet ervoor zorgen dat erfgoed met bijzondere betekenis voor Vlaanderen niet verloren gaat. Daarom gelden speciale beschermingsmaatregelen en uitvoerbeperkingen voor topstukken. Die gelden enkel voor een beperkte lijst van voorwerpen en verzamelingen, die aan de vooropgestelde criteria van zeldzaamheid en onmisbaarheid voldoen. De samenstelling van deze ‘lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap’ (kortweg topstukkenlijst) is dus noodzakelijk om het decreet als praktisch beschermingsinstrument te kunnen hanteren. De VVBAD voerde enkele studieopdrachten uit om 'proeflijsten' van archivalisch en documentair erfgoed op te stellen.

Op dezelfde dag dat het Antifonarium Tsgrooten aan het publiek werd voorgesteld, startte de VVBAD een nieuw project om de proeflijst archivalisch en documentair erfgoed aan te vullen.
In het kader van het topstukkendecreet werden door de Vlaamse overheid zes studieopdrachten uitgeschreven voor het samenstellen van proeflijsten van topstukken.
Op 30 april zal de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw (VVBAD) een "proeflijst archivalisch en documentair erfgoed” overhandigen aan de Afdeling Beeldende Kuns