OWB-Projecten

OWB-Projecten

Het Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken (OWB) werd in 2015 opgericht binnen de VVBAD om de projecten van het vereffende Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB) voort te zetten en nieuwe projecten op te zetten ten behoeve van wetenschappelijke bibliotheken in Vlaanderen.

Het Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken (OWB) onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een nieuw depotproject op te starten rond het onderwerpsdomein van de bio-ingenieurs.
In de wetenschappelijke bibliotheeksector klinkt de roep naar benchmarking steeds luider.
Logo Okapi2
Eind 2006 ging VOWB van start met een pilootproject – beperkt tot bibliotheken met een biomedische collectie - dat de realiseerbaarheid van een Vlaamse depotservice voor de (universiteits)bibliotheken