Collectiebeschrijvingen

Collectiebeschrijvingen

Erfgoedbibliotheken Vlaanderen en het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen werkten projecten uit voor het online beschrijven van erfgoed- en kunstcollecties. De projecten werden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en koppelden beschrijvingen van collecties aan de gegevens uit de Vlaamse Archief-, Bibliotheek- & Documentatiegids (Vlabidoc).

De minister van Cultuur besliste om een subsidie toe te kennen voor het OKBV-project 'Collectieontsluiting van kunst- en museumbibliotheken in Vlaanderen : inventaris en erfgoedproject, fase 2
VVBAD ontving projectsubsidie voor de ontwikkeling van een online toegang tot collectiebeschrijvingen van bewaarcollecties via de Vlabidoc-databank.
Met dit project (2005-2008) wilde het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) een volledig overzicht creëren van de collecties van alle kunst- en museumbibliotheken in Vlaanderen en de Vlaamse kun