Projecten

De VVBAD voert geregeld projecten uit. Het kan gaan om gesubsidieerde projecten, zoals die rond collectiebeschrijvingen, over studieopdrachten, zoals de proeflijsten archivalisch en documentair erfgoed of over eigen projecten.

Het Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken (OWB) werd in 2015 opgericht binnen de VVBAD om de projecten van het vereffende Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB) voort te zetten en nieuwe projecten op te zetten ten behoeve van wetenschappelijke bibliotheken in Vlaanderen.

Stef Binst was twaalf jaar lang de huistekenaar van de VVBAD. In de zomer van 2009 overleed hij plots. Stef maakte in hoofdzaak illustraties bij artikels over de bibliotheek-, archief- en documentatiesector in Bibliotheek- & archiefgids, het tweemaandelijkse magazine van de vereniging.

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed (Vlaamse overheid, www.kunstenenerfgoed.be) heeft bij de VVBAD een studie naar een ‘proeve van Vlaams Archiefdecreet' besteld. Het onderzoeksrapport werd op 15 januari 2008 bij het Agentschap neergelegd.

Erfgoedbibliotheken Vlaanderen en het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen werkten projecten uit voor het online beschrijven van erfgoed- en kunstcollecties. De projecten werden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en koppelden beschrijvingen van collecties aan de gegevens uit de Vlaamse Archief-, Bibliotheek- & Documentatiegids (Vlabidoc).

Het Topstukkendecreet moet ervoor zorgen dat erfgoed met bijzondere betekenis voor Vlaanderen niet verloren gaat. Daarom gelden speciale beschermingsmaatregelen en uitvoerbeperkingen voor topstukken. Die gelden enkel voor een beperkte lijst van voorwerpen en verzamelingen, die aan de vooropgestelde criteria van zeldzaamheid en onmisbaarheid voldoen. De samenstelling van deze ‘lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap’ (kortweg topstukkenlijst) is dus noodzakelijk om het decreet als praktisch beschermingsinstrument te kunnen hanteren. De VVBAD voerde enkele studieopdrachten uit om 'proeflijsten' van archivalisch en documentair erfgoed op te stellen.

Het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) organiseert geregeld een project dat een tentoonstelling combineert met een parcours langs verschillende kunst- en bewaarbibliotheken. Informatie over deze projecten vindt u hier.