Over VVBAD

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie vzw (VVBAD) is de beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten sinds 1921. Deze ledenvereniging, ondersteund door een professioneel team, stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld en streeft naar uitwisseling van kennis en expertise.

De VVBAD telt een twintigtal afdelingen: vier secties, twee intersectorale commissies en een redactie vormen de kern van de organisatie waarin ongeveer 200 informatieprofessionals actief zijn ten behoeve van 1100 leden. De vereniging werkt met een beleidsplan en jaarlijke actieplannen en ze publiceert jaarverslagen. Hier vindt u alle beleidsdocumenten en informatie over de samenstelling van de besturen. Informatie over de bestuursmandaten lees je hier.

Raad van Bestuur

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) stelt een jaarlijkse prijs in ter aanmoediging van een collega in de archief-, bibliotheek- of documentaire informatiesector. De prijs is genoemd naar Ger SCHMOOK (foto) (1898-1985), destijds directeur van de Stedelijke Bibliotheken van Antwerpen, voorzitter van de VVBAD en belangrijke promotor van het openbare bibliotheekwezen in Vlaanderen.

De VVBAD stelde herhaaldelijk vast dat de Vlaamse bibliotheken en archieven zelden in beeld komen op internationale fora. Op congressen zoals die van IFLA en ICA zijn altijd wel enkele Vlamingen aanwezig, onder meer door de inspanningen van de beroepsvereniging. Zelden echter zijn er lezingen over projecten in Vlaanderen. Nochtans is de VVBAD ervan overtuigd dat er ook bij ons ontwikkelingen zijn die internationale aandacht verdienen.

Om bibliotheken en archieven aan te moedigen op internationale fora een actieve bijdrage te leveren over de bibliotheek-, archief- of documentatiesector in Vlaanderen, biedt de VVBAD haar leden dan ook de mogelijkheid daarvoor een kostenvergoeding aan te vragen.

Micro

De VVBAD voert geregeld projecten uit. Het kan gaan om gesubsidieerde projecten, zoals die rond collectiebeschrijvingen, over studieopdrachten, zoals de proeflijsten archivalisch en documentair erfgoed of over eigen projecten.