VVBAD

Op het secretariaat kan je terecht voor inschrijvingen, informatie over de VVBAD, het lidmaatschap, publicaties…

Ook de vakbibliotheek, gespecialiseerd in het bibliotheek- en archiefwezen, staat ter beschikking van geïnteresseerden.

De werkingsgelden zijn voor een derde afkomstig uit subsidiëring, een derde uit lidgelden en voor het overige gegenereerd uit activiteiten. De VVBAD is erkend en wordt gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Javascript is vereist om deze map te bekijken.