Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC), opgericht in 1997 en gevestigd in de Abdij van Park te Leuven, zet zich in voor het behoud, beheer en de valorisatie van het roerend en onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen. Het departement Religieus Cultureel Erfgoed maakt inventarissen van roerend kunst- en cultuurpatrimonium, begeleidt herbestemmingen van erfgoedcollecties, biedt advies en geeft vorming. Het departement Onroerend Kerkelijk Erfgoed is het
aanspreekpunt voor valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming van cultusgebouwen voor de openbare eredienst.

Javascript is vereist om deze map te bekijken.

Activiteiten van Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)

Deze organisatie heeft geen activiteiten gepland.

Vacatures van Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)

Deze organisatie heeft geen vacatures uitgeschreven.