Archief

Archief

Het archief van alle nummers van META, tijdschrift voor bibliotheek & archief (vanaf 2011), en van zijn voorloper de Bibliotheek- & Archiefgids (2002-2010).

BAG Nummer 2007/4

Artikel
Competenties in de ManaMa Archivistiek
Artikel
Competenties in het Graduaat BDI
Artikel
Het eurocertificaat: hoe verkrijg je het en hoe ga je er mee om?
Artikel
Erkenning van verworven competenties in de bibliotheeksector in Nederland.
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2007/3

Artikel
Laurens De Keyser praat met… Herman Balthazar
Artikel
Universitaire archivarissenopleiding in Vlaanderen:
Artikel
Digitale archivering van kranten en auteursrecht
Artikel
Oud nieuws, nieuw leven: verslag van een studiedag
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2007/2

Artikel
Het Max Wildiersfonds geëvalueerd
Artikel
ZIZO wil zoeken makkelijker maken
Artikel
Van regestenlijst tot webdatabank: een nieuwe koers voor de navigatie naar de Vaticaanse Belgica
Artikel
Authority control van oude drukkers: de verzorging van een bloeiende tuin
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2007/1

Artikel
Toekomst van de openbare bibliotheek
Artikel
De GIDS zet de openbare bibliotheek op de informatiekaart
Artikel
Poort naar de papieren en de elektronische bibliotheek: een nieuwe bibliotheeksite voor de Hogeschool Gent
Artikel
Wie is bang voor ROB? De openbare bibliotheek doorgelicht
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2006/6

Artikel
Laurens De Keyzer praat met ... Hilde Eynikel
Artikel
De Bronnenwijzer: een vraaggericht concept voor het ontsluiten van informatiebronnen
Artikel
De NDC, weg ermee?
Artikel
Boot zonder bond: een bijdrage tot de bibliotheekkritiek
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2006/5

Artikel
De bomen en het bos: collectiemanagement in de bibliotheek van het KMSKA
Artikel
Provinciale bibliotheeksystemen op schema
Artikel
Geboeide lectuur! Gevangenisbibliotheken in Vlaanderen
Artikel
De universiteitsbibliotheek in de netwerkmaatschappij: een strategisch keuzemodel voor de digitale bibliotheek
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2006/4

Artikel
Een informatieplein voor Vlaanderen.
Artikel
Academisch historisch onderzoek en de lokale erfgoedhouder: het waarom van een relatie die er niet is
Artikel
Verborgen schatten: registratie van het documentaire erfgoed bij lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen
Artikel
Designarchieven: een bedreigde soort
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2006/3

Artikel
Een nieuwe onderwijswerkplaats voor de lerarenopleiding in Vorselaar
Artikel
Een 'referotheek' voor het beheren van open informatiebronnen voor de federale politie
Artikel
"Uw zoekactie leverde circa 118.000.000 hits op": is er een catalograaf in de zaal?
Artikel
Vijf jaar decreet lokaal cultuurbeleid: bijsturing gevraagd voor luik openbare bibliotheken
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2006/2

Artikel
Invloed van btw en inflatie op collectievorming
Artikel
Kwaliteit in de mediatheken van de Arteveldehogeschool: een gebruikersonderzoek
Artikel
Samen Betere Bibliotheken: over de samenwerking tussen Oost-Vlaamse openbare bibliotheken
Artikel
Kan archief de wereld redden? Archieven: het hart van de democratische samenleving
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2006/1

Artikel
Na het jaar 2000 en de euro nu ISBN-13
Artikel
De auteurswet en de bibliotheek
Artikel
Package deals uitgepakt... of de bibliothecaris verpakt?
Artikel
Publiekrechtelijke archieven in Vlaanderen
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2005/6

Artikel
Bewaarbibliotheken in Vlaanderen
Artikel
Erfgoedbibliotheken Vlaanderen
Artikel
Bespiegelingen over het wied- en afvoerbeleid in openbare bibliotheken
Artikel
Bewaarbibliotheken, e-erfgoed en digitale cultuur
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2005/5

Artikel
Agrippa
Artikel
Big Brother in de bib
Artikel
Een archief met toekomst
Interview
Betty Mellaerts praat met ... Cyriel Van Tilborgh
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2005/4

Artikel
Bibliotheekwerk in een Gentse volksbuurt
Artikel
De bibliotheekwebsite van Kluisbergen
Artikel
Honderd schatten uit de Koninklijke Bibliotheek van België: een wandeling door de tentoonstelling
Interview
Betty Mellaerts praat met ... Lieve Watteeuw
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2005/3

Artikel
Archief en educatie
Artikel
De evolutie van wetenschappelijke communicatie
Artikel
Een meerwaarde voor de democratie
Artikel
Projectmatig registreren in de erfgoedsector
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2005/2

Artikel
Bibliotheken bedreigd?
Artikel
Fysiek, hybride of virtueel
Artikel
Uitgelezen en tevreden
Artikel
What's up DoKS?
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2005/1

Artikel
25 jaar PoëzieCentrum
Artikel
Architecture of Libraries
Artikel
Leesgroepenwerking in Vlaamse openbare bibliotheken
Interview
Over zuurvrij papier, peer review, open access en de volgende levensfase
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2004/6

Artikel
Een reflectie op 20 jaar Bibliotheekweek
Artikel
Gebruikersonderzoeken in het stadsarchief Antwerpen
Artikel
IAVA, een archiefproject voor de Vlaamse Gemeenschap
Interview
Betty Mellaerts praat met...Paul Van Nevel
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2004/5

Artikel
Archieven van registratie en domeinen in het Rijksarchief Beveren
Artikel
Belgisch auteursrecht en EU-richtlijn
Artikel
Het behoud van ons papieren verleden
Artikel
Ontsluiting en valorisatie van archiefreeks over hinderwetgeving
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2004/4

Artikel
Architectuurarchieven in kaart
Artikel
Laatste rechte lijn voor provinciale bibliotheeksystemen
Artikel
Vrienden en archiefdiensten
Interview
Een nieuwe bibliotheek voor Antwerpen
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2004/3

Artikel
Contextuele apparaten en erfgoedontsluiting
Artikel
Er zit muziek in Vlacc II
Artikel
Terra Incognita
Artikel
Van Dante Alighieri tot www.literair.gent.be
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2004/2

Artikel
Bewaar(de)bibliotheken in Vlaanderen
Artikel
Collegearchieven uit de vroegmoderne tijd
Artikel
Standaarden voor dynamisch archiefbeheer
Artikel
Websites blijvend beschikbaar maken
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2004/1

Artikel
De gemeentearchivaris en e-government bij lokale besturen
Artikel
De openbare bibliotheek als informatiecentrum
Artikel
Met vallen en opstaan
Artikel
Wotquenne, van gedrukt naar digitaal
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2003/6

Artikel
Bibliotheek en elektronische leeromgeving
Artikel
De openbare bibliotheek als cultuurcentrum
Artikel
Drie maal studiehuis
Artikel
Internet op het werk en privacy
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2003/5

Artikel
De digitale bibliotheek: denken we verder dan we staan?
Artikel
Een klantgericht bibliotheekconcept
Interview
Aalst koestert 'witte raaf' als cultuurcoördinator
Kroniek
Bibliotheken in Londen
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2003/4

Artikel
De figuratieve bibliotheek
Artikel
Preservation metadata
Artikel
Tout cela est vraiment très beau, très riche et très intéressant
Artikel
Van graduaat naar bachelor
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2003/3

Artikel
"Le César des Archives"
Artikel
Een datamodel voor de opmaak van selectielijsten
Artikel
Een klantgericht bibliotheekconcept
Artikel
Theatraal erfgoed
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2003/2

Artikel
Een klantgericht bibliotheekconcept
Artikel
Gezelle online
Artikel
Imis, de eerste Vlaamse mariene informatiedatabank
Artikel
Rijmplekken in de bibliotheek
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2003/1

Artikel
Een klantgericht bibliotheekconcept
Artikel
Een oceaan van mariene informatie in het Vlaams Instituut voor de Zee (Vliz)
Artikel
Hoe kan ik u helpen, professor?
Artikel
Spanning tussen publieksvriendelijkheid en documentbeveiliging: visie van een gebruiker
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2002/6

Artikel
ANUBIS: ANtwerpse en Universitaire Bibliotheken In Samenwerking
Artikel
Een decennium interbibliothecair leenverkeer in openbare bibliotheken in Vlaanderen
Kroniek
Welke toekomst voor wetenschappelijke bibliotheken en documentatiecentra?!
Personalia
Personalia
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2002/5

Artikel
Inter-face
Artikel
Toezicht op archiefbeheer op lokaal niveau
Artikel
Tussen kunst en wetenschap?
Interview
Zoektocht naar Belgische archieven in Rusland
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2002/4

Artikel
Een nieuwe bibliotheek voor nieuwe onderwijswerkvormen
Artikel
Verandering als uitdaging
Interview
Het einde van een tijdperk?
Kroniek
De Nederlandse archiefopleidingen onder de loep
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2002/3

Artikel
Claude Shannon: grondlegger van de communicatietheorie
Artikel
De archivaris als cultuurmanager
Artikel
Geïntegreerde toegang tot erfgoeddatabanken
Artikel
Het Amazone Information System
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2002/2

Artikel
Het decreet lokaal cultuurbeleid, artikel 15 § 1... en verder?
Artikel
Krabbel voor het glas in lood: ordenen en beschrijven van architectuur- en atelierarchieven
Artikel
Naar een nieuwe centrale catalogus voor alle bibliotheken
Interview
Een beleid voor archiefbescheiden en bibliotheekcollecties in Vlaanderen?
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2002/1

Artikel
Een nieuw decreet voor de openbare bibliotheken
Artikel
Milieu-informatie in Vlaanderen met Felnet
Artikel
Op zoek naar een kwaliteitssysteem
Artikel
Standaarden voor elektronische beschrijving
Kijk volledig nummer in

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be