Archief

Archief

Het archief van alle nummers van META, tijdschrift voor bibliotheek & archief (vanaf 2011), en van zijn voorloper de Bibliotheek- & Archiefgids (2002-2010).

META Nummer 2013/7

Editoriaal
Terugkeer naar de collectie
Artikel
Twee Brusselse bibliotheken één gemeenschappelijk collectiebeleid
Artikel
Rationeel collectiemanagement en Delphi
Artikel
Elektronische stadspublicaties: bewaren en toegankelijk maken
Kijk volledig nummer in

META NUMMER 2013/6

Editoriaal
Ter inspiratie
Artikel
Tien jaar tagging
Artikel
Milieuzorg in het lokaal cultuurbeleid: wat doet u?
Interview
Minister van Cultuur Joke Schauvliege over haar inspiratienota
Kijk volledig nummer in

META NUMMER 2013/5

Editoriaal
De toekomst is vandaag
Artikel
Bibliotheken voor de toekomst, toekomst voor de bibliotheken: ISO/TR 11219
Artikel
Nieuwe kansen voor de kennis van klokken en beiaarden
Interview
Mijn doel is van deze bibliotheek een relevante plek te maken voor Gentenaars en voor iedereen die in deze stad woont of werkt.
Kijk volledig nummer in

META NUMMER 2013/4

Editoriaal
Quo vadis, Elektron?
Artikel
Het onbehagen in de digitale cultuur. De opkomst van digital humanities
Artikel
Surf naar mij! Stem voor mij!
Interview
“Cycling for libraries haalt het beste in je boven”
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2013/3

Editoriaal
Decreten versus expertise
Artikel
Profiel van de medewerkers en de tewerkstelling in de Vlaamse openbare bibliotheken
Artikel
De Franstalige openbare bibliotheken in België, een onontgonnen gebied
Interview
Afscheidsinterview met Luc Salu: "Fotografie heeft met alles te maken"
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2013/2

Editoriaal
Duurzaamheid: wie wijst de weg?
Artikel
Lokale digiscan
Artikel
ICA-AtoM op speed!
Interview
Duurzame ontwikkeling
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2013/1

Editoriaal
Engagement
Artikel
35 jaar hogeschoolbibliotheken in de professionele bacheloropleidingen
Artikel
Kennis delen door sociaal leren
Interview
Altijd onder je eigen kerktoren blijven is niet verruimend.
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/9

Editoriaal
Dromen van erfgoed
Artikel
De wet van de remmende achterstand
Artikel
Van volksbibliotheek naar openbare bibliotheek. De bouw van openbare bibliotheken in Antwerpen tussen 1862 en 1978
Artikel
Bib Web Awards 2012: "Er waait echt een nieuwe frisse wind door de bibliotheeksector
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/8

Editoriaal
Bye, bye bib?
Artikel
Boeken-EHBO in de praktijk. Eerstelijnsconservering van erfgoedcollecties in de Openbare Bibliotheek Brugge.
Artikel
Google bestaat al. Waar moet het heen met de bibliotheekcatalogus?
Interview
Marina De Bruijn: "Vanuit de kennis van het verleden, kan je betere keuzes en weloverwogen beslissingen maken."
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/7

Editoriaal
De weg door het moeras
Artikel
Archiveren binnen de welzijnsband Meetjesland: één archivaris voor dertien OCMW-besturen
Artikel
De provinciale bibliotheeksystemen: het kikkerperspectief
Interview
In vlaanderen gaat het meestal over geld, over rationalisatie
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/6

Editoriaal
Evalueren om te innoveren
Artikel
OK!PI - Overzicht Kwantitatieve Performantie-Indicatoren
Artikel
Het Publieksonderzoek Archieven 2011
Interview
Bios2 gewikt en gewogen
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/5

Editoriaal
Halfweg
Artikel
De archieven van de benedictijnse gemeenschap New Norcia (West-Australië)
Artikel
Landboeken in kaart gebracht. Contextueel en typologisch onderzoek als basis van archivistische beschrijving
Interview
De beste bib van Vlaanderen en Brussel staat in Balen
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/4

Editoriaal
De bibliotheek in de waardeketen
Artikel
Muntpunt: Cultuurparticipatie kansengroepen binnen 'open huis'
Artikel
What's in a name? Een onderzoek naar de context van de Antwerpse Insolvente boedelskamer.
Interview
"Alle drie willen we boeken en verhalen bij mensen brengen"
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/3

Editoriaal
Smalltalk, big ideas
Artikel
Wat kost de digitalisering van ons bibliotheekerfgoed?
Artikel
Bibliotheekwerk achter de tralies
Interview
Het kleine ontmoeten met Ruth Soenen en Geertje Descheemaeker
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/2

Editoriaal
M'as-tu vu?
Artikel
Wat doet u met Creative Commons?
Artikel
Museumarchieven. Een interessant werkterrein voor museummedewerkers, vorsers en publiek
Interview
"De bibliotheek als spil in het interne kennismanagement"
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/1

Editoriaal
Een stap vooruit
Artikel
Samarcande: bibliotheekportaal over de grens
Artikel
School en Openbare bib: een goed team?
Interview
Jean-François Füeg: "We komen van dezelfde traditie"
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 9

Editoriaal
Hebt u een minuutje?
Artikel
Valorisatie voor kerkelijke archiefdiensten
Artikel
Bestaat er een e-leenrecht?
Interview
Carlo Van Baelen bij zijn afscheid van het Vlaams Fonds voor de Letteren
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 8

Editoriaal
Het moeras
Artikel
Bij de 50e verjaardag De Paris Principles, dood of springlevend?
Artikel
Digitale data raadpleegbaar houden Meer dan het behoud van data
Artikel
De Bibus, stilstaan bij het eerste jaar onderweg
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 7

Editoriaal
Tijd voor debat
Artikel
Het 'recht op weten' concreet organiseren
Artikel
Privacy in openbare bibliotheken, Een stand van zaken
Interview
De Belgische Privacycommissie: "Gebruik Privacy niet als joker"
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 6

Editoriaal
Personeel en samenwerking geen prioriteiten meer voor Vlaanderen?
Artikel
Wat nog met fysieke collecties?
Artikel
De nieuwe gebruiker
Interview
10 jaar decreet Lokaal Cultuurbeleid
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 5

Editoriaal
Provincies in de schijnwerpers
Artikel
Fundels veroveren de wereld. Vlaamse bibliotheeksector rolmodel uitlenen digitale prentenboeken.
Artikel
Rondetafelgesprek Streekgericht Bibliotheekbeleid
Interview
Wat te concluderen uit de Participatiesurvey 2009?
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 4

Editoriaal
De bibliotheek als netwerk
Artikel
Impala 1991-2011
Artikel
Zes keer streekgericht bibliotheekbeleid
Interview
Kris Lenaerts en Eva Van Regenmortel van The Maarten Van Severen Foundation
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 3

Editoriaal
Plannen kost geld
Artikel
De thesarus, met uisterven bedreigd?
Artikel
Gratis toegang tot ons geheugen?
Interview
Heidi Moyson en Ellen Kempers: Samenwerking met de BAD-sector kan tot vruchtbare dingen leiden
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 2

Editoriaal
De bibliotheek als lijdend voorwerp
Artikel
Archief en Democratie: De eerste virtuele tentoonstelling van het Rijksarchief.
Artikel
Vreemd van ver: Prospectie en registratie van het erfgoed van het migrantenmiddenveld
Interview
Lolita brengt literair erfgoed in kaart
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 1

Editoriaal
Het is de inhoud die telt
Artikel
CEST: Roadmap naar kwaliteitsverbetering van digitaliseringsprojecten
Artikel
Een nooit eindigend verhaal. Naar nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware voor Antwerpse stedelijke erfgoedinstellingen
Interview
Eva Simon en Patrick Pede over de Bib Web Awards
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2010/6

Artikel
Archiefbeheer in Oudenaarde
Artikel
Van collectiegerichte bibliotheek naar Bibliotheek-infopunt Oostkamp
Artikel
De Koninklijke Bibliotheek van België op de Brusselse Kunstberg
Artikel
De ethische code voor conservator-restorers (II)
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2010/5

Artikel
De ethische code voor conservator-restorers (I)
Artikel
De nieuwe online databank bij het VTI
Artikel
Archieven: 'lieux de mémoire'?
Artikel
Het nieuwe Archiefdecreet doorgelicht
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2010/4

Artikel
De International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL)
Artikel
Vuurtje stook in de bibliotheek
Artikel
Het internationaal congres voor archivarissen en bibliothecarissen, Brussel 1910
Interview
"De passie heeft mij echt ontroerd", interview met fotograaf Stefan Tavernier
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2010/3

Artikel
Cd, dvd en Blu-ray: de optische schijven of discs (IV)
Artikel
Substitutie: magda?
Artikel
Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften
Artikel
Bibliotheek op de testbank
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2010/2

Artikel
Cd, dvd en Blu-ray: de optische schijven of discs (III)
Artikel
Digitalisering oude veilingcatalogi
Artikel
Een Digitaal Kenniscentrum voor de bibliotheeksector
Artikel
Een nieuwe huisstijl VVBAD
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2010/1

Artikel
Cd, dvd en Blu-ray: de optische schijven of discs (II)
Artikel
Integraal Collectiebeheer in opmars. Van Marktonderzoek tot collectieplan.
Artikel
Van Imagocampagne naar organisatieontwikkeling: de bib wordt uitgedaagd
Artikel
Conservatoruimbiblioteken: de Assepoesters van het muziekerfgoedbeleid
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2009/6

Artikel
CD, DVD en Blu-ray: de optische schijven of discs (I)
Artikel
De lerende organisatie als doel.
Artikel
Driver II
Artikel
Archiefwetenschappelijke ordening en beschrijving van literair archief: kunst- en vliegwerk?
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2009/5

Artikel
Naar een bureau voor kunsthistorische documentatie Vlaanderen.
Artikel
Informatie aan Zee. TwitterTwitterTwitter
Artikel
De looprichting van papier (II)
Artikel
Werking en toekomst van de sectie OB
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2009/4

Artikel
De looprichting van papier (I)
Artikel
Literaire archieven: de archivaris in dienst van de literatuurwetenschap
Artikel
Abraham, een online Vlaamse databank voor belgische kranten
Interview
Interview met Chris Peeters en Dirk Smet van de Katholieke Hogeschool Mechelen
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2009/3

Artikel
De pH-schaal en Zuurtegraad bij papier
Artikel
Cabrio in de Brugse openbare bibliotheek
Artikel
Informatiebemiddeling in de provincie Antwerpen
Artikel
Meten is Weten
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2009/2

Artikel
De photographic Activity Test (PAT)
Artikel
Terug naar de bron(nen). Klooster- en abdijarchieven in Vlaanderen en Brussel.
Artikel
Openhartig. "Ik bouw mijn eigen archief." Frank Deboosere tussen de bib en het web.
Artikel
Enquête tewerkstelling en competenties
Kijk volledig nummer in

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be