Open brief aan minister van Cultuur Sven Gatz

Open brief aan minister van Cultuur Sven Gatz

29.06.2018

Berchem, 29 juni 2018

 

Mijnheer de minister,

De Raad van Bestuur van de VVBAD nam kennis van uw voornemen om de subsidies aan onze vereniging vanaf 1 januari 2019 stop te zetten. U wil belangenbehartigers niet langer subsidiëren. Onze vereniging doet al sinds jaar en dag aan belangenbehartiging met inzet van eigen middelen en van vrijwilligers.

De middelen van de overheid gebruiken we om de dienstverlening aan onze sector uit te bouwen. We publiceren het vakblad META, organiseren studiedagen en studiereizen, we zetten projecten op van en voor onze leden en organiseren om de twee jaar het sectorevenement Informatie aan Zee. Kruisbestuiving, netwerking, kennisuitwisseling, daar zetten we op in, elke dag opnieuw. Professionalisering is onze kerntaak. We noemen ons niet voor niets ‘beroepsvereniging’.

Onze sector bestaat niet alleen uit openbare bibliotheken. We werken ook voor wetenschappelijke bibliotheken, schoolbibliotheken, museumbibliotheken en archieven. Zíj kunnen niet terugvallen op steunpunten van de Vlaamse overheid. Zij kunnen alleen een beroep doen op de VVBAD, op ons netwerk dat openstaat voor grote en kleine instellingen. We hebben een lange traditie van transversaal, beleidsdomeinoverschrijdend werken, zoals ook blijkt uit de inhoud van ons tijdschrift META of onze aanpak op Informatie aan Zee. Die aanpak is toch ook een paradepaardje van uw beleid?

Onze dienstverlening wordt ook hoog ingeschat door onze leden. Kijk maar naar de resultaten van onze grootschalige ledenbevraging uit 2016. Tijdens onze focusgroepgesprekken in het lopende beleidsplanningsproces, konden we vaststellen dat onze diensten en ons expertisenetwerk ook buiten onze eigen sector gewaardeerd worden. In uw visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk, noemt u Informatie aan Zee zelf een voorbeeld. En u kent het evenement uit eigen ervaring. U weet waarover u spreekt.

Mijnheer de minister, u hebt al herhaaldelijk laten weten de bibliotheeksector niet los te zullen laten, herhaaldelijk gewezen op het belang van archieven. Door uw maatregel zullen wij allicht gedwongen worden om te snijden in onze dienstverlening aan de bibliotheek- en archiefsector. We nemen aan dat dat niet uw bedoeling is?

Met de meeste hoogachting,
 

De Raad van Bestuur van de VVBAD

***

Naar aanleiding van het antwoord van minister Gatz op onze open brief, zetten we graag nog enkele feiten op een rijtje:

 • Ons standpunt in de discussies over de bovenbouw is altijd geweest dat we mee het gesprek willen voeren, maar niet bereid zijn om vrijwillig mensen of middelen over te dragen. Die positie hebben we in alle overleg verdedigd;
 • Op 8 maart werd door de medewerkers van minister Gatz bevestigd dat er nog geen beslissing genomen was over de financiering van de belangenbehartigers en dat er verschillende scenario’s mogelijk waren;
 • Op 9 mei was er nog altijd geen duidelijkheid over de verdere subsidiëring van de belangenbehartigers;
 • Samen met vier andere organisaties werden we uitgenodigd voor een overleg op het kabinet op woensdag 13 juni. Door ziekte kon de vertegenwoordiger van de VVBAD niet aanwezig zijn. Vervanging kon op korte termijn niet voorzien worden. De VVBAD werd kort nadien wel uitgebreid gebriefd door een van de aanwezigen. Dat was het eerste bericht dat onze subsidies stopgezet zouden worden;
 • Er was opnieuw overleg op het kabinet met dezelfde vijf organisaties op 20 juni. De VVBAD was toen wel vertegenwoordigd. Het kabinet bevestigde dat de subsidies voor de VVBAD stopgezet worden vanaf 1 januari 2019 en dat er een oplossing gezocht zal worden voor het getroffen personeel;
 • Op 28 juni besprak de Raad van Bestuur dit bericht en besliste hij tot publicatie van een open brief;
 • Het is ons niet duidelijk op welke andere vergaderingen we uitgenodigd waren, maar niet present konden zijn.

***

Mede gesteund door:

 • De Vlaamse Erfgoedbibliotheek
  (Lees hier de steunbetuiging)
 • VRB | Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties
  VRB | Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties, betreurt de beslissing van minister Gatz om de subsidies van de VVBAD vanaf 2019 stop te zetten. De VVBAD is de afgelopen jaren voor ons een belangrijke partner geworden. We werken uitstekend met hen samen aan de professionalisering van de bibliotheeksector binnen ons vakgebied. We vrezen dat deze samenwerking door de beslissing van de minister in het gedrang zal komen, terwijl juist een grote nood heerst aan dergelijk uitgebouwd platform om ‘mee’ te kunnen blijven in de snel evoluerende bibliotheekwereld.
  Namens het VRB-bestuur,
  dr. Erik Meganck, voorzitter

Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be