Kandidaturen voor de nieuwe selectiecommissie provincies

Kandidaturen voor de nieuwe selectiecommissie provincies

23.06.2020

Context: waarom een selectiecommissie provincies?

In het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en het  uitvoeringsbesluit van 10 mei 2019 omtrent het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten is voorzien dat er verschillende selectiecommissies kunnen worden opgericht. Ook in het voormalige Archiefdecreet was die optie voorzien. De selectiecommissie voor de Vlaamse overheid is de enige die toen formeel van start gegaan is in december 2015. Onlangs heeft ook deze selectiecommissie zich opnieuw georganiseerd volgens het Bestuursdecreet.

In het najaar wil de coördinerende archiefdienst de selectiecommissie provincies opstarten. Gezien de bevoegdheidsverdeling met de federale overheid, gebeurt dit in nauw overleg met het Rijksarchief. De (praktische) samenwerking tussen het Rijksarchief en de Vlaamse overheid zal vormgegeven worden door een samenwerkingsakkoord, maar sowieso willen beide partijen graag  zo snel mogelijk van start gaan met deze selectiecommissie omwille van diverse redenen:

 • het vormgeven van een efficiënt informatie- en archiefbeheer voor de lokale overheden;
 • de band tussen het centraal register (serieregister) en Digitaal Archief Vlaanderen;
 • het benadrukken van de goede relaties tussen de Vlaamse en federale overheid.

Taken van de selectiecommissie provincies

Als lid van de selectiecommissie heb je volgende taken:

 • deelname aan de vergaderingen van de selectiecommissie;
 • opmaken en actualiseren van generieke selectieregels;
 • goedkeuren van in het serieregister ingediende selectieregels (pas in een latere fase).

De selectiecommissie bestaat uit maximaal 10, door de minister benoemde, leden. Deze leden krijgen een mandaat van 5 jaar. Een van de 10 leden is een vertegenwoordiger van het Rijksarchief. Daarnaast zal een van de 10 selectiecommissieleden als voorzitter aangewezen worden. Uiteraard kun je op eender welk moment je ontslag indienen. De functie is onbezoldigd, al zijn er wel reis- en maaltijdvergoedingen voorzien voor fysiek bijgewoonde vergaderingen.

De coördinerende archiefdienst van Het Facilitair Bedrijf volgt de administratieve ondersteuning van de commissie mee op. Deelname aan de selectiecommissie geeft je de kans om de nieuwste ontwikkelingen en adviezen rond selectieregels en het serieregister op de voet te volgen en hieraan mee te werken. Verder bieden we mogelijkheden om je expertise uit te bouwen, te netwerken met collega’s en te blijven bijleren over informatiebeheer in brede zin, kortom: een meerwaarde voor jouw eigen organisatie. 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de selectiecommissie provincies als selectiecommissielid?

We ontvangen jouw kandidatuur graag uiterlijk op vrijdag 3 juli 2020 per mail naar informatiemanagement@vlaanderen.be. Ingediende kandidaturen worden beoordeeld op basis van volgende criteria:

 • je motivatie om deel uit te maken van de selectiecommissie;
 • expertise rond het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten;
 • de mate waarin je vertrouwd bent met de werking van provinciale overheden. Je hoeft dus niet per se werkzaam te zijn bij een provincie om deel uit te maken van de selectiecommissie provincies.

We geven je nadien zo snel mogelijk feedback.

Voor meer info kun je steeds ook terecht bij Jana Van Bouwel (0499 77 31 37).


Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be