Is het nog ver...

Is het nog ver...

23.04.2019

Op 19 maart 2019 publiceerde het kabinet van minister De Croo het goede nieuws dat de Kamercommissie Financiën het wetsvoorstel aangaande de verlaging van de btw-voet op elektronische informatiebronnen steunt. Er was toen nog een belangrijke stap te gaan: de plenaire vergadering van de Kamer moest het wetsvoorstel nog behandelen. Het punt stond geagendeerd op donderdag 4 april. Het wetsvoorstel werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (134 stemmen voor, nul stemmen tegen en één onthouding). Moeten we nu victorie kraaien? Dat mag, maar er is nog een lange weg te gaan.

Vanuit het kabinet De Croo vernamen we op 8 april dat de wet "uitwerking heeft vanaf 1 april 2019". De ingangsdatum is dus ongewijzigd gebleven ten opzichte van wat we in het vorige nieuwsbericht schreven. Houd de datum van de factuur in de gaten: die moet op of na 1 april 2019 liggen om in aanmerking te komen voor een verlaagd btw-tarief. Er is nog onduidelijkheid voer het toepassingsgebied. Tijdens de plenaire sessies van de Kamer werd het al vermeld: de FOD Financiën moet binnenkort in een omzendbrief of nota duidelijk maken waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing is. Het kabinet De Croo meldt dat de circulaire waarschijnlijk de vorm van een FAQ zal aannemen. Hieronder een persoonlijke interpretatie. Beschouw de plustekens (btw wellicht omlaag naar zes procent), de vraagtekens (moet uitgeklaard worden) en de mintekens (waarschijnlijk blijvend 21 procent btw) als mijn gok op dit moment.

+ elektronische boeken en kranten (voor kranten zal zelfs nul procent btw gelden)

+ individuele elektronische tijdschriften (die vroeger al dan niet op papier verschenen)

+ databanken met elektronische tijdschriften (zoals Elsevier, Wiley, Springer, …)

+ bibliografische databanken, met informatie over tijdschriften (zoals PsychInfo, Web of Science) die vroeger op papier verschenen (eventueel onder een andere naam)

? bibliografische databanken, met informatie over tijdschriften (zoals Scopus) die vroeger niet op papier verschenen (krijgt hopelijk een plusteken)

? gemengde databanken met tijdschriften en bijkomende informatie (bijvoorbeeld Jura), moeilijk te “ontrafelen” (maar misschien kan de factuur gesplitst worden voor delen waarop de lagere btw-voet al dan niet van toepassing is)

? article publication costs (APC’s) die aangerekend worden door uitgevers om een artikel in open access te publiceren (vaak enkele duizenden euro per artikel)

- databanken met factuele informatie, zoals bv. Bel-First

 

We zijn een aardig eind op weg, maar ook na het stemmen van de nieuwe btw-regelgeving is een nog een etappe te gaan om voldoende duidelijkheid te hebben aangaande het toepassingsgebied.

 

Patrick VANOUPLINES


Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be