Heeft de coronacrisis een impact op bibliotheekgebruik?

Heeft de coronacrisis een impact op bibliotheekgebruik?

19.03.2021

Filip Brusselmans (Vlaams Belang) diende op 18 januari 2021 een schriftelijke vraag in aan minister-president Jan Jambon (NVA) over de impact van de coronacrisis op het bibliotheekgebruik. Heeft de coronacrisis in 2020 bijgedragen tot een veranderend leesgedrag bij brede lagen van de bevolking?

Filip Brusselmans: “Volgens mij zijn bibliotheekbezoek en ontleengedrag een goede indicatieve meter om dat te toetsen. Een groot aantal bibliotheken heeft trouwens op een erg creatieve en inventieve manier het hoofd geboden aan de beperkingen die hun als gevolg van de coronacrisis opgelegd waren, waarvoor niet genoeg lof kan betuigd worden.” 

Zoals al herhaaldelijk door de boekensector en door auteurs gestipuleerd is, is er sprake van een ontlezingsproces in Vlaanderen. Het aantal uitleningen in openbare Vlaamse bibliotheken is sinds 2015 sterk gedaald als je naar de cijfers van 2019 kijkt (er zijn nog geen cijfers van 2020). “Wat betreft de gebruikerscijfers; het lokaal beleid is sinds 2016 geïntegreerd in het Gemeentefonds, waardoor we niet langer zicht hebben op gebruikerscijfers”, antwoorde Jan Jambon.

Als antwoord op de vraag of er al onderzocht werd welke impact de coronacrisis heeft op de openbare bibliotheken in Vlaanderen verwees minister-president Jan Jambon naar de twee bevragingen van de VVBAD over de impact van de coronacrisis op de informatiesector.

Hij voegde er nog aan toe: “Ook plannen de Universiteit van Antwerpen (UA), OP/TIL, cult!, Local Market Research Bvba (LMR) en de VVBAD in 2021 een grootschalig publieksonderzoek van de Vlaamse bibliotheken, Bib 21. Dat onderzoek bestaat uit twee luiken: een lokaal impactonderzoek over corona (mei 2021) en een uitgebreide grootschalige bezoekersbevraging (november 2021).”

Tot slot vroeg Filip Brusselmans: “Is de minister van oordeel dat er – in het raam van de aanslepende coronacrisis – nog bijkomende initiatieven dienen te worden genomen om het uitleenverkeer van de Vlaamse openbare bibliotheken te stimuleren dan wel te ondersteunen?”

Minister-president Jan Jambon: “Ik ga ervan uit dat het e-boekenplatform dat op 17 september 2020 door mezelf mee gelanceerd werd, een positieve impact heeft op de deelnemende bibliotheken. Daarenboven heeft de coronacrisis bijkomende gemeenten aangespoord om een digitaal aanbod aan hun burgers aan te bieden.”

Meer informatie lees je in de schriftelijke vraag aan het Vlaams Parlement. 

Photo by Susan Yin on Unsplash


Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be