Een ondernemingsplan voor jouw beroepsvereniging

Een ondernemingsplan voor jouw beroepsvereniging

09.03.2022

De toekomst is onvoorspelbaar, maar jouw beroepsvereniging en belangenbehartiger is alvast voorbereid om er iets moois van te maken. Met het nieuwe ondernemingsplan dat nu voor ons ligt, hebben we een stevige houvast om te werken aan die toekomst. We bouwen met dat document verder op de visietekst die we begin 2021 met jullie deelden. We zien een aantal uitdagingen en opportuniteiten die we willen benutten om die visie uit te werken. De plannen die voor ons liggen geven alvast hoop op een groeipad in stijgende lijn, een pad dat we graag met jou als lid bewandelen.

Focus op het versterken van de sector

Hoewel de VVBAD de voorbije jaren sterk veranderde, blijven we de focus behouden op datgene waarvoor de vereniging meer dan honderd jaar geleden opgericht is: de sector ondersteunen als dé beroepsvereniging voor informatieprofessionals. We zijn en blijven een platform voor uitwisseling van kennis en expertise, maar ook een adviseur en belangenbehartiger. Van 2001 tot 2019 had de vereniging met de Vlaamse overheid een beheersovereenkomst en kreeg ze subsidie voor het organiseren van structureel overleg tussen de sectoren van openbare en wetenschappelijke bibliotheken, documentatiecentra en archieven. Sinds 2019 vervullen wij die rol niet meer in opdracht van de overheid. De subsidie werd stopgezet, een nieuw plan van aanpak bleek nodig en kreeg stilaan vorm in een ondernemingsplan.

De bestuursleden bleken een stevige basis om de vereniging staande te houden. Daarnaast bleven de vele betrokken leden hun waardering uiten voor het werk dat hun beroepsvereniging voor en samen met hen doet. Met die sterke basis, en een intussen ingewerkt en bijzonder bevlogen, nieuw coördinatieteam, gaan we de uitdaging van het ondernemingsplan aan. Wat staat daar allemaal in?

  1. Een sterk netwerk in de informatiesector: De VVBAD werkte steeds van onderuit en dat is een grote sterkte. We blijven cocreatie dus stimuleren. Het coördinatieteam van de vereniging zal de vele bestuursleden ondersteunen in het betrekken en bereiken van zoveel mogelijk collega’s in de sector. Het zichtbaar maken van de werking van alle afdelingen is daarbij een belangrijk element. Elkaar ontmoeten en kennis delen, dat behoudt een centrale plaats in onze werking; samen projecten uitwerken zorgt immers voor een grote stimulerende kracht in het veld. We stimuleren niet enkel kennisdeling binnen de deelsectoren van de informatiesector, maar ook transversaal. Concreet kan dat sectoroverschrijdend netwerken op momenten als het tweejaarlijks congres Informatie aan Zee, de jaarlijkse ledendag en een regelmatig bezoek aan collega’s in het buitenland.

  2. Een platform voor uitwisseling van kennis en expertise: De secties, werk- en projectgroepen die deel uitmaken van de VVBAD, zullen een eigen actieplan hanteren met doelstellingen die afgestemd zijn op de noden van hun deelsector. Denk maar aan het uitwerken van studiedagen, het bespreken van uitdagingen in het werkveld en aandachtspunten in de belangenbehartiging. We onderhouden en gebruiken daarvoor allerlei relevante hedendaagse communicatiekanalen.

  3. Ondersteunen van professionalisering: We breiden ons vormingsaanbod uit, met oog voor afstemming en samenwerking met andere spelers in de sector. Bij samenwerking denken we aan het volledige ecosysteem van onze sector, waaronder de opleidingsinstellingen voor onze sector en de commerciële spelers die vaak een belangrijke motor zijn voor innovatie. De kennis rond die innovatie willen we vlot en met de nodige kritische houding verspreiden, met als doel verdere professionalisering.

  4. Een professioneel coördinatieteam staat garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid: Vrijwillige inzet is goud waard voor een beroepsvereniging als de onze. Toch zijn er heel wat taken die thuishoren bij een team dat in dienst is van de organisatie. Dat zorgt voor administratieve ontlasting en praktische ondersteuning  van de leden. De expertise in het coördinatieteam vult de expertise van de leden aan, zodat de vereniging kwaliteit en betrouwbaarheid uitstraalt.

  5. Adviseur en belangenbehartiger: We onderhouden contacten op verschillende niveaus, zowel politiek als met partners. We bekijken daarnaast hoe we het imago van de beroepen in de informatiesector kunnen versterken. Een sterke sector begint met goed en degelijk opgeleid personeel en met een visie voor bijscholing en persoonlijke groei, ook daar blijven we voor ijveren.

Hiermee heb je een beknopt overzicht van waar de vereniging tot 2025 op wil focussen. Ben je benieuwd naar meer? Weet dat de VVBAD een laagdrempelige vereniging is, en we een grote interesse hebben in jouw expertise en kennis. Neem gerust contact op met een van onze medewerkers van het coördinatieteam of een van de vele bestuursleden om te weten te komen hoe jij actief of nog actiever deel kunt uitmaken van dit versterkende verhaal.

Het volledige ondernemingsplan kun je hier terugvinden.

IMPORTANT

Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be