Decreet cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen: hoorzitting

Decreet cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen: hoorzitting

09.11.2021

Eerder dit jaar, op 9 juli 2021, werd het ontwerp van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet goedgekeurd door de Vlaamse regering. Op 28 oktober 2021 vond een hoorzitting plaats over dit ontwerp, waar ook de VVBAD, OCE en FARO aanwezig waren.

Achtergrond

Een participatief traject met de sector leidde in 2016 tot de conceptnota cultureel erfgoed. Op basis hiervan ontstond het huidige Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017. Op dit moment kijkt het Departement Cultuur, Jeugd en Media welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden na een evaluatie van het huidige decreet.

Aanpassingen

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wil het decreet op twee manieren verfijnen. Enerzijds zal het Cultureel-erfgoeddecreet meer afgestemd worden op de andere twee grote cultuurdecreten (het Kunstendecreet en het decreet Sociaal-Cultureel Werk). Anderzijds kwamen er uit de evaluatie ook enkele verbeterpunten naar voren wat het decreet zelf betreft, voornamelijk op het vlak van de procedures en om de plan- en werklast te verminderen. EĆ©n gevolg van deze aanpassingen is dat ook stadsarchieven en universiteitsbibliotheken nu in aanmerking kunnen komen voor een werkingssubsidie.

Hoorzitting

Net zoals FARO en OCE was ook de VVBAD aanwezig op de hoorzitting. Dat bood een mooie kans om onze standpunten over het decreet toe te lichten.

Uiteraard zijn wij tevreden met de uitbreiding van het decreet en het weglaten van de voorwaarde voor werkingssubsidies om een afzonderlijke cultureel-erfgoedwerking te hebben. Daarbij vragen we om voldoende rekening te houden met de verschillende subsectoren en ervoor te zorgen dat de middelen voor het decreet verhoogd worden.

We vragen om ook aandacht te hebben voor archieven en erfgoedbibliotheken bij de aanduiding van bijkomende cultureel-erfgoedinstellingen. De procedures hiervoor moeten toegankelijk zijn voor dat soort instellingen en de aanduiding moet transparant verlopen.

We vinden het daarnaast belangrijk dat er manieren zijn om expertise te delen met het hele cultureel-erfgoedveld, onder andere door regionale en landelijke dienstverleners en het steunpunt in staat te stellen een brede werking te ontplooien.

Op de website van het Vlaams Parlement vind je onze volledige presentatie en meer informatie over de hoorzitting.

Toekomst

Een volgende stap in de totstandkoming van het decreet is de goedkeuring van het parlement. Daarna wordt een nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet opgesteld. We verwachten dat de sector betrokken wordt tijdens de opstelling van dat uitvoeringsbesluit.

 


Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be