Charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving” en noodfonds cultuursector

Charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving” en noodfonds cultuursector

24.06.2020

Het ouderencharter

De voorbije maanden gold 65 vaak als ijkpunt in de coronamaatregelen. Als iemand 65+ was, dan werd hij of zij tot de risicogroep gerekend. De Vlaamse overheid heeft nu een charter uitgebracht waarin deze stelling genuanceerd wordt: niet zozeer de leeftijd, maar wel een kwetsbare gezondheid is bepalend.

Mensen (dus niet enkel ouderen) die behoren tot de risicogroep zijn deze:

 • Volwassenen met ernstige obesitas.
 • Volwassenen met type 2 diabetes, gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- of vaataandoeningen en/of nieraandoeningen.
 • Volwassenen met ernstig chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen.
 • Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling).

Bibliotheken en archieven zijn plaatsen waar vaak ouderen over de vloer komen of waar ouderen als vrijwilligers helpen. Om ervoor te zorgen dat zij weer kunnen deelnemen aan activiteiten, zijn er enkele zaken die in aanmerking genomen moeten worden. 

In het charter worden drie principes genoemd waarmee ouderen rekening moeten houden:

 1. Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.
 2. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint.
 3. Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit. 

Aan de hand van een tabel en een beslissingsboom kunnen mensen zelf een inschatting maken van de risico’s van een bepaalde activiteit. Organisaties kunnen zich hier ook op baseren om in te schatten hoe risicovol hun activiteiten zijn en hoe ze die eventueel veiliger kunnen maken.

Organisaties die werken met oudere vrijwilligers moeten ervoor zorgen dat het vrijwilligerswerk zo veilig mogelijk kan verlopen. Risicofactoren moeten per activiteit in kaart gebracht worden. Op basis daarvan kunnen de nodige richtlijnen of een draaiboek uitgewerkt worden om deze risico's te beperken. Het draaiboek of de richtlijnen moeten (net zoals beschermend materiaal) ter beschikking gesteld worden aan elke vrijwilliger of deelnemer en worden bij voorkeur besproken bij de hervatting van de activiteit.

Dit charter kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Gerontolgie en Geriatrie en GEES-voorzitter prof. dr. Erika Vlieghe.

Het noodfonds voor de cultuursector

Naar aanleiding van de coronacrisis kan de cultuursector rekenen op bijna 65 miljoen euro uit het noodfonds. De organisaties die hiervoor in aanmerking komen, zijn de organisaties die in 2020 een meerjarige subsidie ontvangen ter ondersteuning van de werking in het beleidsveld cultuur.

Naast deze 65 miljoen euro die specifiek voor culturele organisaties voorzien is, krijgen ook de steden en gemeenten dertig procent van het noodfonds, wat neerkomt op 87 miljoen euro. Zij kunnen deze middelen vrij verdelen over onder andere lokale cultuur- en jeugdorganisaties. Hierop kunnen dus ook niet-gesubsidieerde, niet-commerciële organisaties in de erfgoedsector, het sociaal-cultureel werk, de amateurskunsten en de kunsten een beroep doen.

Voor meer informatie over het noodfonds kun je terecht op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media.


Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be