VVBAD en VDAB: samen sterker!

VVBAD en VDAB: samen sterker!

Werken bij de VVBAD betekent niet alleen regelmatig gebeld
worden in verband met bibliotheekopleidingen, maar even goed
verwarde bellers te woord staan over bijvoorbeeld de opleiding
‘Metaal, elektriciteit en autotechniek’. Tot voor kort verwezen we
hen vlot door naar de VDAB — niet te verwarren met de VVBAD. Een gemiste
kans volgens de VDAB, want de bibliotheeksector is immers een aantrekkelijke
arbeidsmarkt. Bovendien blijkt de vacaturepagina op de VVBAD-website een van
de meest bekeken vacaturepagina’s. Een eerste project om elkaar te versterken
wordt dan ook in de loop van het voorjaar uitgerold.

Als kritische informatieprofessional doorprikte u bovenstaand nieuwtje vast en
zeker al bij de titel? Nepnieuws en alternatieve feiten zijn helaas niet meer weg
te denken. Ook in dit nummer van META. Nee, geen nepnieuws meer vanaf
nu. Wel het serieuzere werk. Steven Laporte, auteur van het essay, stelt zich
immers de vraag hoe bibliotheken en bibliothecarissen het kunnen opnemen
tegen nepnieuws. Studenten hebben het al langer moeilijk. Want hoewel bibliotheken
garant staan voor betrouwbaar materiaal, jagen zij al langer op een veel
uitgebreider terrein op informatie.

Maar niet alleen studenten hebben behoefte aan een portie mediawijsheid. Ook
de twitteraar, de krantenabonnee, de televisiekijker, en de luisteraar. Want onwetendheid is de beste voedingsbodem voor nepnieuws. Hoe meer nieuws er voorhanden
is, hoe minder vaardig we zijn als samenleving om er mee om te gaan.

Triest toch? Voorlopig blijft een gedegen antwoord op het fenomeen van fake
news echter uit. Ook dat mocht Laporte vaststellen. Bibliotheken zijn nu eenmaal
niet zichtbaar genoeg in het debat over (digitale) informatie.

De sector is het niet alleen aan zichzelf verplicht maar ook aan de gebruiker
om zich nadrukkelijker te profileren: de bibliotheek als huis van mediawijsheid.
Naar de ‘buitenwereld’ maar ook naar de eigen gebruikers. Zoals steeds komt
het neer op voldoende contact en voeling met het eigen publiek. “Een openbare
bibliotheek moet, wars van die trends, vooral voeling proberen te houden met
de onderstroom van veranderingen in de maatschappij.” Voor Krist Biebauw,
directeur van Bibliotheek De Krook, blijft de collectie, en haar nabijheid in een
stad, hier een essentiële rol spelen. De nieuwe Gentse hoofdbibliotheek staat in
dit nummers trouwens te blinken als dé bibliotheek van en voor de toekomst.

Datum: 
februari 2017
Auteurs: 
Julie Hendrickx
META magazine: