Uitdaging

Amper enkele dagen aan de slag als hoofdredacteur en ik mag
hier voor u een editoriaal neerpennen. Dat kan qua uitdaging
tellen, maar, geloof mij, de nodige portie enthousiasme is ook
aanwezig. De sector is voor mij relatief nieuw, het medium dat
u voor zich heeft liggen, is dat niet.
Stilaan leer ik de uitdagingen kennen van de sectoren waarvoor VVBAD als
belangenbehartiger optreedt. Dat er voldoende zijn, dat is duidelijk. Zo ondervond
ik tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement over het Cultureelerfgoeddecreet
eind april. Ja, de terminologie die het decreet naar de sector
brengt, is voor een nieuwkomer een uitdaging, zoals Jan De Maeyer dat als
voorzitter van Overleg Cultureel Erfgoed treffend constateerde. Maar dat is het
misschien ook voor u? Stilaan vinden we wel onze weg, maar langs die — vaak
kronkelende — paden proberen we invloed uit te oefenen op wat gezien wordt
als een goede richting.
Peter Laroy van het Liberaal Archief in Gent is alvast tevreden over de richting
die het Cultureel-erfgoeddecreet uitgaat. Hij vertelt ons over zijn persoonlijke
overstap naar de archiefsector en de uitdagingen voor ‘kleurarchieven’. Ook de
medewerkers van het SATURN-project stonden voor een uitdaging, eentje van
maar liefst tien kilometer lang. Dit is de gezamenlijke lengte van de documenten
die ze in drie jaar tijd verwerkten. Met succes, want de samenwerking tussen
FOD Financiën en het Rijksarchief werd met eenzelfde periode verlengd. Niet in
woord, maar in beeld brengen we u dan weer een blik op Erfgoeddag 2017. Een
dag waar erfgoed het publiek ontmoet, een moment waarnaar velen in de sector
lange tijd toewerken en waarbij ze de nodige creativiteit voor de dag leggen.
Ik zie uitdagingen, maar bovenal kansen voor de sector, VVBAD en voor mezelf.
Om er met een vernieuwd team en frisse blik tegenaan te gaan. In deze en
komende edities van META laat ik graag u aan het woord over wat er leeft
in de bibliotheek-, archief- en documentatiesector, wat u drijft en bezighoudt.
Gesteund door de redactie gaan we op zoek naar onderwerpen waarvan u wakker
ligt, of waar u net warm van wordt. Samen zetten we volop in op de voortzetting
van een degelijk vakblad dat aan uw veranderende noden blijft voldoen

Datum: 
mei 2017
Auteurs: 
Jessica Jacobs
META magazine: