Start Vlaams-Nederlands onderzoek: aan welke opleiding tot informatieprofessional hebben bibliotheken, archieven en andere kennisorganisaties behoefte?

In hoeverre sluiten bestaande opleidingen aan bij de vaardigheden
die bibliothecarissen, archivarissen en andere professionals
in het kennis- en informatiedomein tegenwoordig en in
de toekomst nodig hebben? Tot welke vaardigheden zou een
opleiding voor deze sectoren moeten opleiden? Is er behoefte
aan een (mogelijk gecombineerde Vlaams-Nederlandse) opleiding
op HBO of universitair niveau waar deze vaardigheden
centraal staan?
Vragen die aan de orde zullen komen in een Vlaams-Nederlands
onderzoek dat in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor
Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke
Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI)
van start is gegaan. In dit onderzoek zullen in de eerste plaats
gesprekken met een aantal deskundigen uit de verschillende
sectoren gevoerd worden. Vervolgens zal een webenquête
breed uitgezet worden onder directeuren van bibliotheken,
archieven, bedrijven met een kennis- en informatiefunctie en
non profit expertisecentra om de behoeften qua opleidingen
te peilen. Tot slot zullen de resultaten uit de enquête in mei
voorgelegd worden aan twee focusgroepen aan weerszijden
van de grens, waarin de uitkomsten besproken en verder verdiept
zullen worden. Medio 2017 wordt de rapportage van dit
onderzoek verwacht.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kasperkovitz beleidsonderzoek
en advies in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau
Dialogic uit Utrecht.
Wie belangstelling heeft om input te leveren voor dit onderzoek
en te laten weten aan welke vaardigheden en opleidingen
behoefte is kan contact opnemen met Johanna Kasperkovitz.

Datum: 
april 2017
Auteurs: 
Johanna Kasperkovitz
META magazine: